Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Tanajewska, Alicja"" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-13 z 13
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w czytaniu i pisaniu : edukacja polonistyczna
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Kiełpińska, Iwona
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Temat:
Nauczanie
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
Dysleksja i dysgrafia
Język polski
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Psychologia
Edukacja i pedagogika
Językoznawstwo
#Nauczanie.
Gatunek / Forma:
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Książki
Programy nauczania początkowego
Programy nauczania
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych
Pozycja nr 1: Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w czytaniu i pisaniu : edukacja polonistyczna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program nauczania dla II etapu edukacji w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas IV-VI
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Korzeniewska, Ewa
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Gdańsk : "Harmonia"
Temat:
Oligofrenopedagogika
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
Młodzież niepełnosprawna umysłowo - wychowanie - program
Edukacja i pedagogika
#Oligofrenopedagogika.
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Książki
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych
Pozycja nr 2: Program nauczania dla II etapu edukacji w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas IV-VI . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Gotowi do startu : program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Korzeniewska, Ewa
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Gdańsk : "Harmonia"
Temat:
Oligofrenopedagogika
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
Młodzież niepełnosprawna umysłowo - wychowanie - program
Edukacja i pedagogika
#Oligofrenopedagogika.
Gatunek / Forma:
Publikacje dydaktyczne
Książki
Programy nauczania
Pozycja nr 3: Gotowi do startu : program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zrozumieć samemu świat : program nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : gimnazjum
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Korzeniewska, Ewa
Szczepańsja, Krystyna
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Gdańsk : "Harmonia"
Temat:
Oligofrenopedagogika
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
Edukacja i pedagogika
#Oligofrenopedagogika.
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Książki
Programy nauczania
Pozycja nr 4: Zrozumieć samemu świat : program nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : gimnazjum . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Kiełpińska, Iwona
Kołodziejska, Dorota
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Temat:
Nauczanie początkowe
Język polski
Językoznawstwo
Edukacja i pedagogika
#Nauczanie początkowe.
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Publikacje dydaktyczne
Książki
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
Programy nauczania początkowego
Poradniki dla nauczycieli
Ćwiczenia i zadania
Pozycja nr 5: Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko sześcioletnie w szkole - dobry start
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Czarnecka, Lidia
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Temat:
Nauczanie początkowe
Dojrzałość szkolna
Uczniowie klas początkowych
Edukacja i pedagogika
#Nauczanie początkowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki dla nauczycieli
Pozycja nr 6: Dziecko sześcioletnie w szkole - dobry start . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rosnę radośnie : zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Mach, Cecylia
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Temat:
Wychowanie przedszkolne
Dziecko w wieku przedszkolnym
Edukacja i pedagogika
#Wychowanie przedszkolne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 7: Rosnę radośnie : zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ja też to potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Kołodziejska, Dorota
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Temat:
Nauczanie początkowe
Dziecko
Dziecko niepełnosprawne
Edukacja i pedagogika
#Nauczanie początkowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Programy nauczania początkowego
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych
Pozycja nr 8: Ja też to potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Stawska, Jadwiga
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Warszawa : Difin
Seria:
Engram
Temat:
Szkolnictwo specjalne
Dziecko niepełnosprawne
Dziecko trudne
Dziecko zdolne - nauczanie
Dziecko chore
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Edukacja i pedagogika
#Szkolnictwo specjalne.
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Publikacje dydaktyczne
Książki
Poradniki dla nauczycieli
Praca zbiorowa
Poradniki dla nauczycieli
Pozycja nr 9: Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : dla klas I-III
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Korzeniewska, Ewa
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Temat:
Nauczanie zintegrowane
Dziecko niepełnosprawne
Edukacja i pedagogika
#Nauczanie zintegrowane.
Gatunek / Forma:
Publikacje dydaktyczne
Książki
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych
Programy nauczania początkowego
Pozycja nr 10: Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : dla klas I-III . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Otwórz się na świat : programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Szczepańska, Krystyna
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Temat:
Oligofrenopedagogika
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
Edukacja i pedagogika
#Oligofrenopedagogika.
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Książki
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych - projekty
Pozycja nr 11: Otwórz się na świat : programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodyka nauczania gramatyki z elementami wiedzy o języku : zestaw ćwiczeń gramatycznych dla uczniów klas 1-3
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Mach, Cecylia
Styn, Ludwika
Bigott, Danuta
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Temat:
Nauczanie początkowe
Język polski
Językoznawstwo
Edukacja i pedagogika
#Nauczanie początkowe.
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Publikacje dydaktyczne
Książki
Poradniki dla nauczycieli
Ćwiczenia i zadania
Programy nauczania początkowego
Pozycja nr 12: Metodyka nauczania gramatyki z elementami wiedzy o języku : zestaw ćwiczeń gramatycznych dla uczniów klas 1-3 . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodyka nauczania ortografii : zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 1-3
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Mach, Cecylia
Styn, Ludwika
Bigott, Danuta
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Temat:
Nauczanie początkowe
Język polski
Językoznawstwo
Edukacja i pedagogika
#Nauczanie początkowe.
Gatunek / Forma:
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Książki
Poradniki dla nauczycieli
Programy nauczania początkowego
Poradniki dla nauczycieli
Ćwiczenia i zadania
Pozycja nr 13: Metodyka nauczania ortografii : zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 1-3 . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
    Wyświetlanie 1-13 z 13

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz