Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Sądownictwo"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Odrębność sądowej kontroli administracji a problem jedności orzecznictwa sądowego
Autorzy:
Wasilewski, Andrzej
Temat:
Państwo
Sądownictwo administracyjne
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 2, s. 3-11
Pozycja nr 1: Odrębność sądowej kontroli administracji a problem jedności orzecznictwa sądowego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości : pożądany kierunek zmian
Autorzy:
Banasik, Przemysław
Rok wydania:
2015
Temat:
Sąd Okręgowy (Gdańsk)
Prawo ogólne
Sądownictwo
Odpowiedzialność społeczna
Gdańsk (woj. pomorskie) - sądownictwo - 21 w.
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Przegląd Organizacji. - 2015, nr 12, s. 35-42
Pozycja nr 9: Społeczna odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości : pożądany kierunek zmian . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kooperacja czy koopetycja korporacji prawniczych? : powiązania sieciowe
Autorzy:
Banasik, Przemysław
Rok wydania:
2015
Temat:
Prawo cywilne
Sądownictwo
Gdańsk (woj. pomorskie) - sądownictwo - 21 w.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Przegląd Organizacji. - 2015, nr 3, s. 6-12
Pozycja nr 11: Kooperacja czy koopetycja korporacji prawniczych? : powiązania sieciowe . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 1, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Temat:
Prawo państwowe
Sądownictwo konstytucyjne
Sądownictwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 12: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 1, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sąd Elektromisu : kto naprawdę kieruje poznańskim wymiarem sprawiedliwości?
Autorzy:
Janecki, Stanisław
Mac, Jerzy Sławomir
Temat:
Czasopisma kulturalno-społeczne
Czasopisma społeczno kulturalne
Czasopisma społeczno-kulturalne polskie
Czasopisma społeczno-polityczne
Poznań - sądownictwo
Sądownictwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Wprost. - 2001, nr 7, s. 26-27
Pozycja nr 13: Sąd Elektromisu : kto naprawdę kieruje poznańskim wymiarem sprawiedliwości? . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Argumenty, które działają : (międzynarodowa konferencja naukowa, Budapeszt, 12-13 VI 2009)
Autorzy:
Paprocka, Ada
Temat:
Prawo ogólne
Postępowanie sądowe
Prawa człowieka
Sądownictwo konstytucyjne
Sądownictwo międzynarodowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Sprawozdania z konferencji
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2010, z. 1, s. 118-120
Pozycja nr 15: Argumenty, które działają : (międzynarodowa konferencja naukowa, Budapeszt, 12-13 VI 2009) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Międzynarodowa osobowość prawna i zdolność prawna Międzynarodowego Trybunału Karnego
Autorzy:
Milik, Piotr
Temat:
Międzynarodowy Trybunał Karny
Państwo
Sądownictwo międzynarodowe
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2003, z. 9, s. 68-75
Pozycja nr 18: Międzynarodowa osobowość prawna i zdolność prawna Międzynarodowego Trybunału Karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji
Temat:
Prawo cywilne
Mediacja (prawo)
Sądownictwo polubowne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo cywilne.
Gatunek / Forma:
Książki.
Książki
Pozycja nr 19: Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Środki zabezpieczenia prawnego konstytucyjności ustaw
Autorzy:
Starzewski, Maciej
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Seria:
BPS Biblioteka Przeglądu Sejmowego
Temat:
Trybunał Konstytucyjny
Prawo państwowe
Sądownictwo konstytucyjne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 20: Środki zabezpieczenia prawnego konstytucyjności ustaw . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O wymiarze sprawiedliwości w świetle Konstytucji, międzynarodowych standardów i praktyki
Autorzy:
Czeszejko-Sochacki, Zdzisław
Temat:
Państwo
Sądownictwo
Polska
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 9, s. 3-11
Pozycja nr 22: O wymiarze sprawiedliwości w świetle Konstytucji, międzynarodowych standardów i praktyki . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego : (zagadnienia wybrane)
Autorzy:
Hauser, Roman (1949- ; prawo)
Kabat, Andrzej
Temat:
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
Państwo
Sądownictwo administracyjne
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 1, s. 3-16
Pozycja nr 23: Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego : (zagadnienia wybrane) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Właściwość NSA w sprawach ze skargi organu nadzoru i na akt nadzoru
Autorzy:
Kmieciak, Zbigniew
Temat:
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
Państwo
Sądownictwo administracyjne
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 2, s. 12-20
Pozycja nr 24: Właściwość NSA w sprawach ze skargi organu nadzoru i na akt nadzoru . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Spór o dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne ciąg dalszy
Autorzy:
Hauser, Roman (1949- ; prawo)
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2003, z. 11, s. 22-29
Pozycja nr 25: Spór o dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne ciąg dalszy . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Na drodze do rozpoczęcia działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego
Autorzy:
Symonides, Janusz (1938- )
Temat:
Międzynarodowy Trybunał Karny
Polityka światowa
Stosunki międzynarodowe
Sądownictwo międzynarodowe
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Sprawy Międzynarodowe. - 2002, nr 4, s. 66-83
Pozycja nr 28: Na drodze do rozpoczęcia działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wstępne założenia nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Autorzy:
Hauser, Roman (1949- )
Rok wydania:
2013
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2013, z. 2, s. 17-32
Pozycja nr 29: Wstępne założenia nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Trójszczeblowy model sądownictwa administracyjnego a jednoinstancyjne postępowanie administracyjne
Autorzy:
Chróścielewski, Wojciech
Tarno, Jan Paweł
Temat:
Państwo
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 5, s. 20-31
Pozycja nr 31: Trójszczeblowy model sądownictwa administracyjnego a jednoinstancyjne postępowanie administracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki
Autorzy:
Chróścielewski, Wojciech
Kmieciak, Zbigniew
Tarno, Jan Paweł
Temat:
Państwo
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2002, z. 12, s. 32-44
Pozycja nr 32: Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy "bez nieuzasadnionej zwłoki"
Autorzy:
Woś, Tadeusz (1946- ; prawo)
Temat:
Państwo
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2003, z. 8, s. 18-35
Pozycja nr 33: Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy "bez nieuzasadnionej zwłoki" . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego
Autorzy:
Chróścielewski, Wojciech
Temat:
Państwo
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2004, z. 3, s. 63-74
Pozycja nr 34: Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej w nowym postępowaniu sądowoadministracyjnym
Autorzy:
Bogusz, Mariusz
Temat:
Państwo
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2004, z. 6, s. 87-98
Pozycja nr 35: Powaga rzeczy osądzonej w nowym postępowaniu sądowoadministracyjnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym
Autorzy:
Kmieciak, Zbigniew
Rok wydania:
2016
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2016, z. 1, s. 3-17
Pozycja nr 36: Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 2, Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Temat:
Prawo państwowe
Sądownictwo konstytucyjne
Sądownictwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 37: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 2, Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Artykuł 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce sądowej
Autorzy:
Gonera, Katarzyna
Łętowska, Ewa
Temat:
Państwo
Sądownictwo
Trybunał Konstytucyjny - prawo
Polska
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2003, z. 9, s. 3-27
Pozycja nr 45: Artykuł 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce sądowej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zakres kognicji polskiego sądu administracyjnego
Autorzy:
Piątek, Wojciech
Temat:
Prawo
Prawo administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2009, z. 4, s. 67-76
Pozycja nr 46: Zakres kognicji polskiego sądu administracyjnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce : analiza krytyczna
Autorzy:
Major, Wojciech
Rok wydania:
2014
Temat:
Prawo ogólne
Sądownictwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Przegląd Organizacji. - 2014, nr 10, s. 25-30
Pozycja nr 47: Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce : analiza krytyczna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Jendrośka, Jan (1919- )
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Wrocław : Kolonia Limited
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 48: Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie sądów administracyjnych
Autorzy:
Piątek, Wojciech
Temat:
Prawo administracyjne
Orzecznictwo administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2012, z. 1, s. 21-35
Pozycja nr 49: Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie sądów administracyjnych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój instytucji kurateli rodzinnej w Polsce = The development of court-appointed family guardianship in Poland
Autorzy:
Rapa, Natalia
Rok wydania:
2012
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna
Sądownictwo rodzinne - Polska
Edukacja i pedagogika
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Rozprawy Społeczne. - 2012, nr 2, s. 115-132
Pozycja nr 50: Rozwój instytucji kurateli rodzinnej w Polsce = The development of court-appointed family guardianship in Poland . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Temat:
Państwo
Administracja
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2006, z. 11, s. 43-53
Pozycja nr 55: O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Międzynarodowe trybunały karne : próba typologii i charakterystyki
Autorzy:
Płachta, Michał
Temat:
Państwo
Prawo karne
Sądownictwo międzynarodowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2004, z. 3, s. 14-31
Pozycja nr 60: Międzynarodowe trybunały karne : próba typologii i charakterystyki . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Borkowski, Janusz (1934-2012)
Rok wydania:
2013
Wydanie:
Wyd. 11
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Podręczniki
Pozycja nr 61: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia związane z wyrokiem sądu polubownego
Autorzy:
Kała, Dariusz
Temat:
Prawo cywilne
Orzeczenie sądowe - Polska
Sądownictwo polubowne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Rejent. - 2012, nr 4, s. 65-75
Pozycja nr 62: Wybrane zagadnienia związane z wyrokiem sądu polubownego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między sądem a mafią : odzyskanie długu słono kosztuje i trwa latami
Autorzy:
Głuski, Juliusz
Temat:
Polityka (czasop. ; 1957- )
Czasopisma społeczno kulturalne
Sądownictwo
Dług - prawo - Polska
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Polityka. - 2002, nr 26, s. 62-64
Pozycja nr 64: Między sądem a mafią : odzyskanie długu słono kosztuje i trwa latami . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Droga do sądownictwa konstytucyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Autorzy:
Granat, Mirosław
Temat:
Państwo
Sądownictwo konstytucyjne
Trybunał Konstytucyjny - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r.
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2001, z. 12, s. 15-24
Pozycja nr 65: Droga do sądownictwa konstytucyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wolność sumienia i wyznania wobec wyzwań pluralizmu religijnego : (na tle wyroku Federalnego Sądu Konstytucyjnego Niemiec z 24 IX 2003)
Autorzy:
Janyga, Wojciech
Temat:
Państwo
Wolność sumienia - prawo - Niemcy
Wolność wyznania - prawo - Niemcy
Sądownictwo konstytucyjne
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2004, z. 10, s. 82-93
Pozycja nr 66: Wolność sumienia i wyznania wobec wyzwań pluralizmu religijnego : (na tle wyroku Federalnego Sądu Konstytucyjnego Niemiec z 24 IX 2003) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Traktat Nicejski a reforma sądownictwa unijnego
Autorzy:
Kurcz, Bartłomiej
Temat:
Polityka światowa
Stosunki międzynarodowe
Sądownictwo międzynarodowe - reforma - Unia Europejska
Traktat nicejski (2000)
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Sprawy Międzynarodowe. - 2000, nr 4, s. 27-48
Pozycja nr 67: Traktat Nicejski a reforma sądownictwa unijnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne
Autorzy:
Sobczak, Aleksander (1964- )
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Poznań : Zysk i S-ka
Temat:
Kościół katolicki
Sądownictwo kościelne
Nieważność małżeństwa
Religia i duchowość
#Religia.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 68: Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kilka uwag na temat zagadnień kolizyjnoprawnych umowy o arbitraż
Autorzy:
Jochemczak, Michał
Temat:
Prawo międzynarodowe
Arbitraż handlowy międzynarodowy
Sądownictwo polubowne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Przegląd Prawa Handlowego. - 2009, nr 4, s. 52-58
Pozycja nr 69: Kilka uwag na temat zagadnień kolizyjnoprawnych umowy o arbitraż . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej
Autorzy:
Balcerowicz, Leszek (1947- )
Rok wydania:
2014
Temat:
Prawo karne
Instytucjonalizm
Sądownictwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2014, z. 2, s. 175-190
Pozycja nr 70: Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa
Autorzy:
Ochendowski, Eugeniusz (1925- )
Rok wydania:
dr. 2014
Wydanie:
Wyd. 6. zm. i uzup
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Temat:
Postępowanie administracyjne
Orzecznictwo administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 71: Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Borkowski, Janusz (1934- ; prawo)
Rok wydania:
2004
Wydanie:
Wyd. 2
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 76: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Borkowski, Janusz (1934- ; prawo)
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 77: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Borkowski, Janusz (1934- ; prawo)
Rok wydania:
2005
Wydanie:
Wyd. 3
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 78: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Jendrośka, Jan (1919- )
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Wrocław : Kolonia Limited
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 79: Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Borkowski, Janusz (1934- ; prawo)
Rok wydania:
2008
Wydanie:
Wyd. 6
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 80: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Borkowski, Janusz (1934- ; prawo)
Rok wydania:
2009
Wydanie:
Wyd. 7, stan prawny na 30 czerwca 2009 roku
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 81: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Borkowski, Janusz (1934- ; prawo)
Rok wydania:
2006
Wydanie:
Wyd. 4
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 82: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Borkowski, Janusz (1934-2012)
Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2016
Wydanie:
14. wyd., stan prawny na 1 lipca 2016 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Seria:
Seria akademicka
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Podręczniki
Pozycja nr 83: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Borkowski, Janusz (1934- ; prawo)
Rok wydania:
2010
Wydanie:
Wyd. 8, stan prawny na 30 czerwca 2010 roku
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 84: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Autorzy:
Adamiak, Barbara (1949- ; prawo)
Borkowski, Janusz (1934- ; prawo)
Rok wydania:
2012
Wydanie:
Wyd. 10
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 85: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ustroju sądów administracyjnych, postępowanie przed sądami administracyjnymi, postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami
Autorzy:
Piątek, Wojciech
Rok wydania:
2009
Wydanie:
Stan prawny na 4 września 2009 roku
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Teksty Ustaw ze Schematami. Prawo i postępowanie administracyjne
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 86: Kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ustroju sądów administracyjnych, postępowanie przed sądami administracyjnymi, postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ogólne założenia ukształtowania statusu prawnego pracowników sądowych
Autorzy:
Sanetra, Walerian (1943- )
Temat:
Prawo cywilne
Prawnicy
Sądownictwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2012, nr 11, s. 2-10
Pozycja nr 87: Ogólne założenia ukształtowania statusu prawnego pracowników sądowych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokratyczność
Autorzy:
Sulikowski, Adam
Temat:
Państwo
Prawo państwowe
Sądownictwo konstytucyjne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2005, z. 8, s. 19-36
Pozycja nr 88: Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokratyczność . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bezczynność organu w postępowaniu sądowo-administracyjnym
Autorzy:
Klonowski, Kamil
Temat:
Samorząd terytorialny
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Samorząd Terytorialny. - 2004, nr 4, s. 28-37
Pozycja nr 89: Bezczynność organu w postępowaniu sądowo-administracyjnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problematyka legitymizacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa
Autorzy:
Okolski, Józef (1939- )
Strzelecka, Sonia
Rok wydania:
2016
Temat:
Prawo cywilne
Podział majątku wspólnego małżonków - Polska
Sądownictwo polubowne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Przegląd Prawa Handlowego. - 2016, nr 1, s. 25-33
Pozycja nr 92: Problematyka legitymizacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne, podatkowe, egzekucyjne, sądowoadministracyjne
Rok wydania:
2005
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Wydawca:
Toruń : Dom Organizatora TNOiK
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 93: Postępowanie administracyjne, podatkowe, egzekucyjne, sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne, podatkowe, egzekucyjne, sądowoadministracyjne
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Toruń : Dom Organizatora TNOiK
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 94: Postępowanie administracyjne, podatkowe, egzekucyjne, sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie sądowo-administracyjne
Autorzy:
Woś, Tadeusz (1946- ; prawo)
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN
Temat:
Administracja
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Administracja.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 95: Postępowanie sądowo-administracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opłaty publiczne w Polsce : analiza prawna i funkcjonalna
Autorzy:
Gliniecka, Jolanta (1951- )
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Branta
Temat:
Opłaty skarbowe
Sądownictwo
Podatek
Gospodarka, ekonomia, finanse
#Podatek.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 96: Opłaty publiczne w Polsce : analiza prawna i funkcjonalna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
Autorzy:
Chróścielewski, Wojciech
Tarno, Jan Paweł
Rok wydania:
2011
Wydanie:
Wyd. 4., stan prawny na 1 września 2011 r
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Podręczniki akademickie
Pozycja nr 97: Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie sądowoadministracyjne
Autorzy:
Woś, Tadeusz (1946- ; prawo)
Knysiak-Molczyk, Hanna
Romańska, Marta
Rok wydania:
2011
Wydanie:
Wyd. 5, stan prawny na 15 sierpnia 2011 roku
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 98: Postępowanie sądowoadministracyjne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa
Autorzy:
Ochendowski, Eugeniusz (1925- )
Rok wydania:
2012
Wydanie:
Wyd. 5. zm. i uzup
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Temat:
Administracja
Postępowanie administracyjne
Orzecznictwo administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Administracja.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 99: Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
Autorzy:
Bojanowski, Eugeniusz (1942- )
Cieślak, Zbigniew
Lang, Jacek (1938- )
Rok wydania:
2010
Wydanie:
Wyd. 4
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne
Temat:
Postępowanie administracyjne
Sądownictwo administracyjne
Polityka, politologia, administracja publiczna
#Postępowanie administracyjne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 100: Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz