Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Przestępstwo"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa seksualne : ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Warszawa : Difin
Temat:
Przestępstwo
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Przestępcy seksualni
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 1: Przestępstwa seksualne : ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Druga" nowelizacja kodeksu karnego dotycząca tzw. przestępstw seksualnych
Autorzy:
Filra, Marian
Temat:
Państwo
Odpowiedzialność karna
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2006, z. 3, s. 39-55
Pozycja nr 3: "Druga" nowelizacja kodeksu karnego dotycząca tzw. przestępstw seksualnych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityczność przestępstwa
Autorzy:
Utrat-Milecki, Jarosław
Rok wydania:
cop. 1997
Wydawca:
Warszawa : UW. IPSIR
Seria:
Studia i Materiały Badawcze Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Temat:
Przestępstwo
Przestępstwo polityczne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 4: Polityczność przestępstwa . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieciobójstwo : przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia
Autorzy:
Marzec-Holka, Krystyna
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
Temat:
Przestępstwo
Dzieciobójstwo
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 6: Dzieciobójstwo : przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nadużycia finansowe : wykrywanie i zapobieganie
Autorzy:
Kutera, Małgorzata
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Warszawa : Difin
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość gospodarcza
Korupcja
Oszustwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 7: Nadużycia finansowe : wykrywanie i zapobieganie . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane sposoby działalności zorganizowanych grup przestępczych o charakterze transgranicznym
Autorzy:
Janik, Wojciech J
Miciuła, Ireneusz
Groth, Dariusz
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Monografia
Pozycja nr 8: Wybrane sposoby działalności zorganizowanych grup przestępczych o charakterze transgranicznym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współpraca pracownika socjalnego z ofiarą przemocy seksualnej
Autorzy:
Cichla, Joanna
Temat:
Psychologia
Ofiary przestępstw
Pracownicy socjalni
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Praca Socjalna. - 2007, nr 3, s. 90-99
Pozycja nr 10: Współpraca pracownika socjalnego z ofiarą przemocy seksualnej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu
Autorzy:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Temat:
Przestępstwo
Przestępstwo polityczne
Przestępstwo przeciw bezpieczeństwu powszechnemu
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Pozycja nr 11: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość w Rosji i Polsce : wybór tekstów policyjno-prawniczych do samodzielnego tłumaczenia z komentarzem
Rok wydania:
2011
Wydanie:
Wyd. 2. popr. i uzup
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Temat:
Przestępstwo
Kryminologia
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Podręczniki
Pozycja nr 12: Przestępczość w Rosji i Polsce : wybór tekstów policyjno-prawniczych do samodzielnego tłumaczenia z komentarzem . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Szczytno : Wyższa Szkoła Policji ; Olsztyn : Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość gospodarcza
Bezpieczeństwo żywnościowe
Żywność
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Pozycja nr 14: Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków
Autorzy:
Bojarski, Janusz
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Toruń : Dom Organizatora TNOiK
Temat:
Przestępstwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 15: Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej : przegląd problematyki, orzecznictwo (SN 1918-2000), piśmiennictwo
Autorzy:
Hofmański, Piotr
Satko, Jacek
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Seria:
Orzecznictwo
Temat:
Przestępstwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 16: Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej : przegląd problematyki, orzecznictwo (SN 1918-2000), piśmiennictwo . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Korupcja i rządy : przyczyny, skutki i drogi reform
Autorzy:
Rose-Ackerman, Susan
Rok wydania:
cop. 2001
Wydawca:
Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego : Wydaw. SIC!
Temat:
Przestępstwo
Korupcja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Publicystyka
Pozycja nr 17: Korupcja i rządy : przyczyny, skutki i drogi reform . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Korupcja w życiu publicznym : międzynarodowe doświadczenia w zwalczaniu korupcji : korupcja w Polsce
Autorzy:
Dobrowolski, Zbysław
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Zielona Góra : Wydawnictwo ORGANON
Temat:
Przestępstwo
Korupcja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 18: Korupcja w życiu publicznym : międzynarodowe doświadczenia w zwalczaniu korupcji : korupcja w Polsce . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Skorumpowane miasta : praktyczny przewodnik zwalczania i zapobiegania korupcji
Autorzy:
Klitgaard, Robert (1947- )
MacLean-Abaroa, Ronald
Parris, H. Lindsey
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
Temat:
Przestępstwo
Korupcja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Poradniki
Pozycja nr 19: Skorumpowane miasta : praktyczny przewodnik zwalczania i zapobiegania korupcji . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawne aspekty zjawiska galerianek
Autorzy:
Kilińska-Pękacz, Agnieszka
Temat:
Patologia społeczna
Prostytucja
Prostytucja nieletnich - Polska
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 38-42
Pozycja nr 20: Prawne aspekty zjawiska galerianek . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Normalny kogut : molestowanie
Autorzy:
Bieleszczuk, Dariusz
Temat:
Polityka (czasop. ; 1957- )
Czasopisma społeczno kulturalne
Molestowanie seksualne
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Polityka. - 2004, nr 48, s. 104-105
Pozycja nr 21: Normalny kogut : molestowanie . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe : implikacje i sposoby przeciwdziałania
Autorzy:
Dusza, Mirosław
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość gospodarcza
Giełda papierów wartościowych
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 23: Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe : implikacje i sposoby przeciwdziałania . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieci jako ofiary handlu ludźmi
Autorzy:
Janoszka, Krzysztof (1990- )
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji
Temat:
Przestępstwo
Handel dziećmi
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Podręczniki
Pozycja nr 24: Dzieci jako ofiary handlu ludźmi . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Korupcja w państwie : przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania
Autorzy:
Dobrowolski, Zbysław
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Temat:
Przestępstwo
Korupcja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 25: Korupcja w państwie : przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Finanse przestępczości zorganizowanej
Autorzy:
Buszko, Andrzej
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 29: Finanse przestępczości zorganizowanej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kulturowe i instytucjonalne bariery korupcji w państwach nordyckich
Autorzy:
Czepil, Bartosz
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Seria:
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 527
Temat:
Przestępstwo
Korupcja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 30: Kulturowe i instytucjonalne bariery korupcji w państwach nordyckich . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępcza adaptacja młodocianych sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
Autorzy:
Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Temat:
Przestępczość nieletnich i młodocianych
Młodociani przestępcy
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 32: Przestępcza adaptacja młodocianych sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze
Autorzy:
Oczkowski, Tomasz
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Przestępstwo
Oszustwo
Prawo karne gospodarcze
Przestępstwo przeciw mieniu
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje fachowe
Monografia
Pozycja nr 33: Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość - to ciekawe zjawisko : kryminologia nieelitarna
Autorzy:
Malec, Jan
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Temat:
Przestępstwo
Kryminologia
Przestępczość
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Antologia
Pozycja nr 34: Przestępczość - to ciekawe zjawisko : kryminologia nieelitarna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych : działania na szkodę spółki
Autorzy:
Duży, Jerzy
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "BRANTA"
Temat:
Przestępstwo
Odpowiedzialność karna
Spółki kapitałowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 35: Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych : działania na szkodę spółki . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pornografia w percepcji młodzieży studenckiej : raport z badań
Autorzy:
Charkowska-Giedrys, Katarzyna (1984- )
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak
Temat:
Przestępstwo
Pornografia
Studenci
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Raport z badań
Pozycja nr 36: Pornografia w percepcji młodzieży studenckiej : raport z badań . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletniego
Autorzy:
Beisert, Maria (1951- )
Szumski, Filip
Temat:
Prawo karne
Dziecko seksualnie wykorzystywane - Polska
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 72, z. 4 (2010), s. 217-235
Pozycja nr 37: Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletniego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym
Autorzy:
Włodarczyk, Renata
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Temat:
Kryminalistyka
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 38: Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? : wielowymiarowa analiza makroekonomiczna
Autorzy:
Florczak, Waldemar
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość
Ekonometria
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 39: Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? : wielowymiarowa analiza makroekonomiczna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Niewidoczna siła : mafia w społeczeństwach demokratycznych
Autorzy:
Saint-Victor, Jacques de (1963- )
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne
Seria:
Historia
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Publicystyka
Pozycja nr 40: Niewidoczna siła : mafia w społeczeństwach demokratycznych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dwie lub trzy rzeczy o Anne Sinclair
Autorzy:
Kedaj, Waldemar
Temat:
Strauss-Kahn, Dominique (1949- )
Sinclair, Anne (1948- )
Biografie
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Politycy
Zdrada małżeńska - psychologia
Kahn, Dominique Strauss-
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Wprost - 2011, nr 23, s. 48-49
Pozycja nr 41: Dwie lub trzy rzeczy o Anne Sinclair . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe regulacje karne dotyczące przestępstw związanych z pedofilią
Autorzy:
Pudo, Tomasz
Temat:
Prawo karne
Pedofilia
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2007, z. 4, s. 57-68
Pozycja nr 42: Nowe regulacje karne dotyczące przestępstw związanych z pedofilią . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie
Autorzy:
Potakowski, Dariusz
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość samochodowa
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Podręczniki
Pozycja nr 43: Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi : orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych 1918-2000 : piśmiennictwo
Autorzy:
Kegel, Zdzisław
Satko, Jacek
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Seria:
Orzecznictwo
Temat:
Przestępstwo
Fałszerstwo
Oszustwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje fachowe
Opracowanie
Pozycja nr 44: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi : orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych 1918-2000 : piśmiennictwo . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa drogowe : komentarz
Autorzy:
Kotowski, Wojciech
Rok wydania:
2006
Wydanie:
Stan prawny kwiecień 2006 r
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Przestępstwo
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Komentarz
Pozycja nr 45: Przestępstwa drogowe : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wykroczenia drogowe : komentarz
Autorzy:
Kotowski, Wojciech
Rok wydania:
2005
Wydanie:
Stan prawny wrzesień 2005 r
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Przestępstwo
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Komentarz
Pozycja nr 46: Wykroczenia drogowe : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mafia rosyjska : prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej
Autorzy:
Varese, Federico
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa
Temat:
Przestępstwo
Mafia
Rosja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Wydawnictwa popularne
Pozycja nr 47: Mafia rosyjska : prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nielegalne wytwarzanie broni palnej i amunicji : problematyka prawno-kryminalistyczna
Autorzy:
Kasprzak, Jerzy (1954- )
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Temat:
Przestępstwo
Amunicja
Broń
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 48: Nielegalne wytwarzanie broni palnej i amunicji : problematyka prawno-kryminalistyczna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stanowisko Polski w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
Autorzy:
Gabara, Ewa (1969- )
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 49: Stanowisko Polski w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania
Autorzy:
Michalska-Warias, Aneta
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 50: Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne
Autorzy:
Siwicki, Maciej
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Seria:
Monografie / Wolters Kluwer, 1897-4392
Temat:
Prawo cywilne
Internet
Informacja
Przestępstwo komputerowe
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Wolność słowa - prawo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo cywilne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 53: Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością
Autorzy:
Pospiszyl, Kazimierz
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : APS : Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria:
Resocjalizacja
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Przestępstwa seksualne - zapobieganie
Edukacja i pedagogika
#Pedagogika resocjalizacyjna.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 55: Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością
Autorzy:
Pospiszyl, Kazimierz
Rok wydania:
2008
Wydanie:
Wyd. 1, [2 dodr.]
Wydawca:
Warszawa : APS : Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria:
Resocjalizacja
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Przestępstwa seksualne - zapobieganie
Edukacja i pedagogika
#Pedagogika resocjalizacyjna.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 56: Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pranie pieniędzy : regulacje i ryzyko sektora bankowego
Autorzy:
Chodnicka, Patrycja (1985- )
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Temat:
Przestępstwo
Pranie pieniędzy
Banki
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 57: Pranie pieniędzy : regulacje i ryzyko sektora bankowego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty wymuszeń rozbójniczych
Autorzy:
Świerczewska-Gąsiorowska, Anna
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Temat:
Przestępstwo
Rozbój
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 58: Prawnokarne i kryminologiczne aspekty wymuszeń rozbójniczych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Białystok : Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Pozycja nr 59: Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Handel ludźmi : metody działania sprawców
Autorzy:
Malinowska, Irena (1961- )
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Temat:
Przestępstwo
Handel ludźmi
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 60: Handel ludźmi : metody działania sprawców . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość zorganizowana : fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Pozycja nr 61: Przestępczość zorganizowana : fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stres w etiologii przestępstw agresywnych
Autorzy:
Heitzman, Janusz
Rok wydania:
cop. 2002
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Temat:
Przestępstwo
Agresywność
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
Stres
Psychiatria sądowa
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Podręczniki
Pozycja nr 63: Stres w etiologii przestępstw agresywnych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861-1917
Autorzy:
Chwalba, Andrzej
Rok wydania:
2006
Wydanie:
Wyd. 3 popr
Wydawca:
Kraków : Księgarnia Akademicka
Temat:
Przestępstwo
Korupcja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 65: Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861-1917 . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Korupcja : analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski (1989-2007)
Autorzy:
Szelest-Woźny, Anna Maria
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Toruń : MADO
Temat:
Przestępstwo
Prawo karne
Korupcja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 66: Korupcja : analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski (1989-2007) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość gospodarcza : istota zjawiska : zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość gospodarcza
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gospodarka, ekonomia, finanse
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Pozycja nr 67: Przestępczość gospodarcza : istota zjawiska : zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość w Rosji z perspektywy kryminologii i prawa karnego
Autorzy:
Laskowska, Katarzyna (nauki prawne)
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Białystok : Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość
Rosja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 69: Przestępczość w Rosji z perspektywy kryminologii i prawa karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia Kamorry : bohaterowie, zwyczaje i wydarzenia z dziejów sekty, która od czterech wieków nakłada haracz na neapolitańczyków : capintesta, guappi, mammasantissima i giovanotti onorati, ich czyny, zbrodnie i miłości od XVI wieku do dzisiaj
Autorzy:
Paliotti, Vittorio
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Kraków : UNIVERSITAS
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Publicystyka
Pozycja nr 70: Historia Kamorry : bohaterowie, zwyczaje i wydarzenia z dziejów sekty, która od czterech wieków nakłada haracz na neapolitańczyków : capintesta, guappi, mammasantissima i giovanotti onorati, ich czyny, zbrodnie i miłości od XVI wieku do dzisiaj . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa : materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Toruń : Dom Organizatora TNOiK
Temat:
Przestępstwo
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Pozycja nr 71: Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa : materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieciobójstwo : od przepisu prawa do indywidualnego przypadku
Autorzy:
Szwed, Mirosław (1964- )
Wieczorek, Leszek (1968- )
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Temat:
Przestępstwo
Prawo karne
Dzieciobójstwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 72: Dzieciobójstwo : od przepisu prawa do indywidualnego przypadku . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zabójca z motywów seksualnych : studium przypadku
Autorzy:
Widacki, Jan (1948- )
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Temat:
Knychała, Joachim (1952- )
Przestępstwo
Śledztwo i dochodzenie
Zabójcy
Zabójstwo na tle seksualnym
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 73: Zabójca z motywów seksualnych : studium przypadku . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przekręt : futbol i zorganizowana przestępczość
Autorzy:
Hill, Declan
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Officyna
Temat:
Przestępstwo
Piłka nożna
Korupcja
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Publicystyka
Pozycja nr 74: Przekręt : futbol i zorganizowana przestępczość . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość stadionowa : etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Temat:
Przestępstwo
Chuligaństwo stadionowe
Kibice
Piłka nożna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 75: Przestępczość stadionowa : etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość zorganizowana : system zwalczania
Autorzy:
Mądrzejowski, Wiesław (1951- )
Rok wydania:
[2015]
Wydanie:
Wyd. zaktualizowane
Wydawca:
[Warszawa] : Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz
Seria:
Bezpieczeństwo Dziś i Jutro
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Podręczniki akademickie
Pozycja nr 76: Przestępczość zorganizowana : system zwalczania . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe
Autorzy:
Wilk, Leszek (prawo)
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2381
Temat:
Przestępstwo
Prawo karne finansowe
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Podręczniki
Pozycja nr 77: Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia przestępczości zorganizowanej : prawdziwe dzieje i tajemnice gangów całego świata
Autorzy:
Southwell, David
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Bremen : MAK Verlag
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Wydawnictwa popularne
Pozycja nr 79: Historia przestępczości zorganizowanej : prawdziwe dzieje i tajemnice gangów całego świata . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce : praca zbiorowa
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław [i in.] : Zakł. Narod. im. Ossolińskich Wydaw. PAN
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość
Patologia społeczna
Niedostosowanie społeczne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 80: Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce : praca zbiorowa . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie Unii Europejskiej na przykładzie prawa polskiego = Economic trade of designer drugs in European law on the example of Polish law
Autorzy:
Frączak, Katarzyna
Królikowska-Olczak, Maria
Rok wydania:
cop. 2012
Wydawca:
Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
Temat:
Przestępstwo
Dopalacze (substancje odurzające)
Polska
Unia Europejska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 81: Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie Unii Europejskiej na przykładzie prawa polskiego = Economic trade of designer drugs in European law on the example of Polish law . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Handel ludźmi : zapobieganie i ściganie
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Badań Praw Człowieka, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, IPSiR UW
Temat:
Przestępstwo
Handel ludźmi
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Podręczniki
Pozycja nr 82: Handel ludźmi : zapobieganie i ściganie . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Narkomani : sprawcy czynów karalnych
Autorzy:
Muszyńska, Anna
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Przestępstwo
Prawo karne
Narkomania
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 83: Narkomani : sprawcy czynów karalnych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwo, kara, więzienia na przestrzeni dziejów
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Temat:
Przestępstwo
Kara aresztu
Kara ograniczenia wolności
Kara pozbawienia wolności
Więziennictwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Opracowanie
Pozycja nr 84: Przestępstwo, kara, więzienia na przestrzeni dziejów . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość wśród młodzieży : zagrożenia, sposoby przeciwdziałania
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Temat:
Socjologia
Młodzież
Przestępczość nieletnich i młodocianych
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
#Socjologia.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 85: Przestępczość wśród młodzieży : zagrożenia, sposoby przeciwdziałania . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jako instrument sytuacyjnej prewencji przestępczości w Polsce : uwagi krytyczne
Autorzy:
bocheński, Maciej
Rok wydania:
2017
Temat:
Kryminologia
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Zapobieganie
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z czasopisma naukowego
Artykuł z czasopisma prawniczego
Szukaj w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2017, z. 4, s. 107-119
Pozycja nr 86: Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jako instrument sytuacyjnej prewencji przestępczości w Polsce : uwagi krytyczne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problematyka cyberprzestępczości w Unii Europejskiej
Autorzy:
Kańciak, Anna
Rok wydania:
2013
Temat:
Przestępstwo
Przestępstwo komputerowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - 2013, nr 8, s. 109-120
Pozycja nr 87: Problematyka cyberprzestępczości w Unii Europejskiej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
Autorzy:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Temat:
Przestępstwo
Przestępstwo przeciw bezpieczeństwu powszechnemu
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
Francja
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Pozycja nr 88: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową
Autorzy:
Melezini, Andrzej
Rok wydania:
2012
Wydanie:
Stan prawny na 1 listopada 2012 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Seria:
Monografie LEX, ISSN 1897-4392
Temat:
Przestępstwo
Korupcja
Kontrola skarbowa i podatkowa
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
14-17 lat
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 89: Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej
Autorzy:
Nowicka, Izabela
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Rozbój
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 90: Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mafia sycylijska : prywatna ochrona jako biznes
Autorzy:
Gambetta, Diego
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa
Temat:
Przestępstwo
Mafia
Włochy
Sycylia (Włochy)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publicystyka
Wydawnictwa popularne
Pozycja nr 91: Mafia sycylijska : prywatna ochrona jako biznes . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym
Autorzy:
Filipkowski, Wojciech
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Przestępstwo
Pranie pieniędzy
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 92: Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość zorganizowana : system zwalczania
Autorzy:
Mądrzejowski, Wiesław
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Świadek koronny
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Podręczniki
Pozycja nr 93: Przestępczość zorganizowana : system zwalczania . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ofiary handlu ludźmi
Rok wydania:
2014
Wydanie:
Stan prawny na 1 czerwca 2014 r
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Seria:
Prokurator Ofiarom Przestępstw
Temat:
Przestępstwo
Handel ludźmi
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 94: Ofiary handlu ludźmi . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Seksuologia sądowa
Autorzy:
Lew-Starowicz, Zbigniew (1943- )
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze, (Wroc. : WZG)
Temat:
Seksuologia
Medycyna sądowa
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Zaburzenia i dewiacje seksualne
Medycyna i zdrowie
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 95: Seksuologia sądowa . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość socjalna : z perspektywy prawa karnego i kryminologii
Autorzy:
Kukuła, Zygmunt
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Warszawa : Difin
Temat:
Przestępstwo
Oszustwo
Prawo karne
Prawo karne gospodarcze
Świadczenia społeczne
Prawo socjalne
Przestępczość gospodarcza
Kryminologia
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje dydaktyczne
Podręczniki
Pozycja nr 96: Przestępczość socjalna : z perspektywy prawa karnego i kryminologii . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Atlas przestępczości w Polsce. 4
Autorzy:
Siemaszko, Andrzej (1950- )
Gruszczyńska, Beata (1948- )
Marczewski, Marek
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości : Oficyna Naukowa
Temat:
Kara ograniczenia wolności
Przestępczość
Więziennictwo
Przestępstwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje informacyjne
Dane statystyczne
Pozycja nr 97: Atlas przestępczości w Polsce. 4 . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwo poplecznictwa : perspektywa normatywna i kryminologiczna
Autorzy:
Bembas, Ireneusz
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Temat:
Przestępstwo
Kryminologia
Niezawiadomienie o przestępstwie
Poplecznictwo
Prawo karne procesowe
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 98: Przestępstwo poplecznictwa : perspektywa normatywna i kryminologiczna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
Autorzy:
Gołębiewski, Janusz
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria:
Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnetrzne : podręcznik akademicki
Temat:
Przestępstwo
Policja
Przestępczość zorganizowana
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje fachowe
Podręczniki
Pozycja nr 99: Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria:
Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnetrzne : podręcznik akademicki
Temat:
Przestępstwo
Przestępczość zorganizowana
Narkotyki
Narkomania
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Podręczniki
Pozycja nr 100: Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz