Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Państwo"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia ustroju państwowego w doktrynie współczesnego liberalizmu brytyjskiego
Autorzy:
Zięba, Andrzej
Temat:
Państwo
Liberalizm - Wielka Brytania
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 6, s. 41-51
Pozycja nr 3: Zagadnienia ustroju państwowego w doktrynie współczesnego liberalizmu brytyjskiego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Koncepcja państwa aktywizującego i jej konsekwencje dla pracy socjalnej
Autorzy:
Sałustowicz, Piotr (1944- )
Temat:
Polityka społeczna
Państwo dobrobytu
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Praca Socjalna. - 2004, nr 2, s. 3-27
Pozycja nr 4: Koncepcja państwa aktywizującego i jej konsekwencje dla pracy socjalnej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP
Autorzy:
Zieliński, Tadeusz J
Temat:
Państwo
Prawo wyznaniowe
Polska
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2003, z. 7, s. 48-54
Pozycja nr 19: Regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Klauzula forum selection w federalnym prawie postępowania cywilnego Stanów Zjednoczonych Ameryki
Autorzy:
Kulski, Robert
Temat:
Państwo
Postępowanie cywilne
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2005, z. 8, s. 84-97
Pozycja nr 22: Klauzula forum selection w federalnym prawie postępowania cywilnego Stanów Zjednoczonych Ameryki . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek
Autorzy:
Bielski, Marek
Temat:
Państwo
Odpowiedzialność karna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2005, z. 10, s. 75-89
Pozycja nr 24: Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia w kodeksie postępowania karnego
Autorzy:
Szyprowski, Bartłomiej
Temat:
Państwo
Postępowanie przygotowawcze
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 12, s. 81-87
Pozycja nr 30: Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia w kodeksie postępowania karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa : (uwagi o de lege ferenda i o stosowaniu prawa)
Autorzy:
Nesterowicz, Mirosław
Temat:
Państwo
Odpowiedzialność cywilna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 1, s. 17-23
Pozycja nr 32: Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa : (uwagi o de lege ferenda i o stosowaniu prawa) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ dematerializacji papierów wartościowych na podstawowe konstrukcje prawa papierów wartościowych
Autorzy:
Romanowski, Michał
Temat:
Państwo
Papiery wartościowe
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 10, s. 39-53
Pozycja nr 34: Wpływ dematerializacji papierów wartościowych na podstawowe konstrukcje prawa papierów wartościowych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Orzecznictwo w sprawach karnych w Polsce w świetle statystyki sądowej za rok 1997 oraz lata 1999-2001
Autorzy:
Szymanowski, Teodor
Temat:
Państwo
Orzecznictwo karne
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2002, z. 10, s. 21-36
Pozycja nr 47: Orzecznictwo w sprawach karnych w Polsce w świetle statystyki sądowej za rok 1997 oraz lata 1999-2001 . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konstytucyjna regulacja stosunków państwo - kościół : (ujęcie komparatystyczne)
Autorzy:
Szymanek, Jarosław
Temat:
Państwo
Kościół - a państwo - prawo - historia
Prawo państwowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2000, z. 4, s. 22-39
Pozycja nr 64: Konstytucyjna regulacja stosunków państwo - kościół : (ujęcie komparatystyczne) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Państwo neutralne światopoglądowo - ujęcie komparatystyczne
Autorzy:
Borecki, Paweł (1974- )
Temat:
Kościół - a państwo
Państwo
Laicyzacja
Prawo porównawcze
Prawo wyznaniowe
Wolność sumienia
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2006, z. 5, s. 3-17
Pozycja nr 65: Państwo neutralne światopoglądowo - ujęcie komparatystyczne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwo płatnej protekcji a przestępstwo oszustwa : (problem zbiegu przepisów ustawy)
Autorzy:
Kubicki, Leszek
Temat:
Państwo
Korupcja
Oszustwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2005, z. 5, s. 20-34
Pozycja nr 69: Przestępstwo płatnej protekcji a przestępstwo oszustwa : (problem zbiegu przepisów ustawy) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zmiany w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów sędziów i prokuratorów
Autorzy:
Hofmański, Piotr
Temat:
Państwo
Prawo karne procesowe
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2006, z. 1, s. 3-15
Pozycja nr 72: Zmiany w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów sędziów i prokuratorów . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych
Autorzy:
Kolasiński, Krzysztof
Temat:
Państwo
Ubezpieczenia społeczne
Polska
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 5, s. 3-19
Pozycja nr 74: Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pojęcie orzekania na zasadach słuszności w międzynarodowym arbitrażu handlowym
Autorzy:
Lizer-Klatka, Agnieszka
Temat:
Państwo
Arbitraż handlowy międzynarodowy
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2000, z. 1, s. 60-70
Pozycja nr 80: Pojęcie orzekania na zasadach słuszności w międzynarodowym arbitrażu handlowym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problem dopuszczalności kasacji od postanowienia sądu, wydanego w trybie art. 306 § 2 k.p.k
Autorzy:
Marszał, Kazimierz
Zagrodnik, Jarosław (prawo)
Temat:
Państwo
Kasacja - prawo - Polska
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2002, z. 4, s. 59-71
Pozycja nr 85: Problem dopuszczalności kasacji od postanowienia sądu, wydanego w trybie art. 306 § 2 k.p.k . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reforma procedury karnej w Polsce w latach 1990-2002 : (uwarunkowania, założenia, perspektywy)
Autorzy:
Gaberle, Andrzej (1937- )
Temat:
Państwo
Prawo karne procesowe
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2002, z. 5, s. 31-46
Pozycja nr 87: Reforma procedury karnej w Polsce w latach 1990-2002 : (uwarunkowania, założenia, perspektywy) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zbieg kontratypu dozwolonego eksperymentu z innymi okolicznościami wyłączającymi bezprawność
Autorzy:
Kubiak, Rafał
Temat:
Państwo
Kontratypy (prawo) - Polska
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2002, z. 11, s. 44-55
Pozycja nr 88: Zbieg kontratypu dozwolonego eksperymentu z innymi okolicznościami wyłączającymi bezprawność . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uwarunkowania prawne reprywatyzacji w Polsce : (zakres przedmiotowy i podmiotowy, roszczenia reprywatyzacyjne)
Autorzy:
Katner, Wojciech J
Temat:
Państwo
Reprywatyzacja - prawo - Polska
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2003, z. 7, s. 17-32
Pozycja nr 90: Uwarunkowania prawne reprywatyzacji w Polsce : (zakres przedmiotowy i podmiotowy, roszczenia reprywatyzacyjne) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP
Autorzy:
Safjan, Marek (1949- ; prawo)
Temat:
Państwo
Prawo państwowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 1999, z. 4, s. 3-18
Pozycja nr 95: Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bezstronność czy neutralność światopoglądowa państwa : (uwagi na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji RP)
Autorzy:
Szymanek, Jarosław
Temat:
Państwo
Wolność wyznania - prawo - Polska
Prawo wyznaniowe
Polska
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2004, z. 5, s. 32-48
Pozycja nr 100: Bezstronność czy neutralność światopoglądowa państwa : (uwagi na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji RP) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz