Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Kara pozbawienia wolności"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-26 z 26
propozycja biblioteki
Tytuł:
Macierzyństwo dzieciobójczyń w czasie odbywania kary pozbawienia wolności
Autorzy:
Strawa, Małgorzata
Temat:
Psychologia
Dzieciobójstwo
Kara pozbawienia wolności
Kobieta
Macierzyństwo
Więziennictwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 63-67
Pozycja nr 3: Macierzyństwo dzieciobójczyń w czasie odbywania kary pozbawienia wolności . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poczucie koherencji jako osobowościowy predyktor skuteczności kary pozbawienia wolności
Autorzy:
Niewiadomska, Iwona
Temat:
Psychologia
Kara pozbawienia wolności
Poczucie koherencji
Osobowość
Przestępcy
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Przegląd Psychologiczny. - T. 53, 2010, nr 1, s. 83-99
Pozycja nr 4: Poczucie koherencji jako osobowościowy predyktor skuteczności kary pozbawienia wolności . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Warunkowe zwolnienie w teorii i praktyce penitencjarnej
Autorzy:
Linowski, Krzysztof
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Ostrowiec Świętokrzyski : Stow. na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
Temat:
Kara pozbawienia wolności
Zwolnienie warunkowe
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 5: Warunkowe zwolnienie w teorii i praktyce penitencjarnej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Skazania na bezwzględne kary pozbawienia wolności jako następstwo nieefektywnej polityki karnej
Autorzy:
Szymanowski, Teodor (1932-2021)
Rok wydania:
2014
Temat:
Prawo karne
Przestępczość
Kara pozbawienia wolności
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2014, z. 4, s. 79-92
Pozycja nr 10: Skazania na bezwzględne kary pozbawienia wolności jako następstwo nieefektywnej polityki karnej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce : w poszukiwaniu skuteczności : praca zbiorowa
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Gdańsk : Uniwersytet Gdański
Temat:
Prawo karne
Kara pozbawienia wolności
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 11: Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce : w poszukiwaniu skuteczności : praca zbiorowa . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego : glosa do wyroku z 17. 7.2013 r., SK 9/10 (obligatoryjne zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności a art. 45 ust. 1 Konstytucji)
Autorzy:
Daniluk, Paweł
Rok wydania:
2015
Temat:
Trybunał Konstytucyjny
Prawo karne
Kara pozbawienia wolności
Zawieszenie warunkowe wykonania kary - Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2015, z. 3, s. 133-139
Pozycja nr 12: Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego : glosa do wyroku z 17. 7.2013 r., SK 9/10 (obligatoryjne zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności a art. 45 ust. 1 Konstytucji). Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ułomności systemu programowanego oddziaływania wobec nieletnich odbywających karę pozbawienia wolności
Autorzy:
Kobes, Paweł
Rok wydania:
2016
Temat:
Prawo karne
Kara pozbawienia wolności
Nieletni przestępcy
Postępowanie w sprawach nieletnich
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nr 20 (3). - 2016, nr 20 (3), s. 43-56
Pozycja nr 13: Ułomności systemu programowanego oddziaływania wobec nieletnich odbywających karę pozbawienia wolności . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i w praktyce
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Temat:
Prawo karne
Kara pozbawienia wolności
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 14: Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i w praktyce . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sędziowski nadzór penitencjarny : polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym
Autorzy:
Kalisz, Tomasz
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; No 3263
Temat:
Prawo karne
Kara pozbawienia wolności
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 15: Sędziowski nadzór penitencjarny : polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie więziennictwo w percepcji sędziów penitencjarnych i dyrektorów zakładów karnych
Autorzy:
Kalisz, Tomasz
Kwieciński, Adam (nauki prawne)
Rok wydania:
2015
Temat:
Prawo karne
Kara pozbawienia wolności
Prawo penitencjarne - Polska
Więziennictwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2015, z. 2, s. 82-99
Pozycja nr 16: Polskie więziennictwo w percepcji sędziów penitencjarnych i dyrektorów zakładów karnych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna
Kara pozbawienia wolności
Probacja (prawo) - Polska
Więźniowie
Edukacja i pedagogika
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 17: Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwo, kara, więzienia na przestrzeni dziejów
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Temat:
Przestępstwo
Kara aresztu
Kara ograniczenia wolności
Kara pozbawienia wolności
Więziennictwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Opracowanie
Pozycja nr 18: Przestępstwo, kara, więzienia na przestrzeni dziejów . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13.9.2012 r. II AKa 129/12 : (zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary a roszczenie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania )
Autorzy:
Błachnio-Parzych, Anna
Hudzik, Michał
Rok wydania:
2015
Temat:
Sąd Apelacyjny (Szczecin) - orzecznictwo
Prawo karne
Kara łączna - Polska
Kara pozbawienia wolności
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2015, z. 2, s. 136-141
Pozycja nr 19: Teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13.9.2012 r. II AKa 129/12 : (zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary a roszczenie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania ) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich w Polsce
Autorzy:
Kobes, Paweł
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Temat:
Przestępczość nieletnich i młodocianych
Kara pozbawienia wolności
Orzecznictwo karne
Nieletni przestępcy
Młodociani przestępcy
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępczość nieletnich i młodocianych.
Gatunek / Forma:
Książki
Opracowanie
Pozycja nr 20: Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich w Polsce . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności
Rok wydania:
cop. 2008
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II
Seria:
Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towaryzstwo Naukowe KUL Jana Pawła II ; 41
Temat:
Kryminologia
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika penitencjarna
Więźniowie
Kara pozbawienia wolności
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Edukacja i pedagogika
#Kryminologia.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 21: Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kontakty skazanych na karę pozbawienia wolności ze światem zewnętrznym
Autorzy:
Linowski, Krzysztof
Rok wydania:
2005
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i uzup
Wydawca:
Ostrowiec Świętokrzyski : Stow. na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
Temat:
Prawo karne
Kara pozbawienia wolności
Prawa człowieka
Więźniowie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 22: Kontakty skazanych na karę pozbawienia wolności ze światem zewnętrznym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Warunkowe zwolnienie młodocianych z reszty kary pozbawienia wolności
Autorzy:
Rodakiewicz, Waldemar
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Wrocław : Kolonia Limited
Temat:
Przestępczość nieletnich i młodocianych
Młodociani przestępcy
Kara pozbawienia wolności
Zwolnienie warunkowe
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępczość nieletnich i młodocianych.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 23: Warunkowe zwolnienie młodocianych z reszty kary pozbawienia wolności . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna
Więźniowie
Adaptacja społeczna
Pomoc postpenitencjarna
Kara pozbawienia wolności
Edukacja i pedagogika
#Pedagogika resocjalizacyjna.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 24: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czekając na wokandę : warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych
Autorzy:
Wiktorska, Paulina
Rok wydania:
cop. 2010
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP
Temat:
Przestępczość nieletnich i młodocianych
Kara pozbawienia wolności
Młodociani przestępcy
Zwolnienie warunkowe
Polska
Dania
Wielka Brytania
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Przestępczość nieletnich i młodocianych.
Gatunek / Forma:
Książki
Opracowanie
Pozycja nr 25: Czekając na wokandę : warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
    Wyświetlanie 1-26 z 26

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz