Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Dysertacje naukowe"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Doktoraty i habilitacje : poradnik realizacji
Autorzy:
Kolman, Romuald (1922- )
Szczepańska, Katarzyna
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Toruń : Dom Organizatora TNOiK
Temat:
Dysertacje naukowe
Językoznawstwo
Edukacja i pedagogika
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Książki
Poradniki
Poradnik
Pozycja nr 2: Doktoraty i habilitacje : poradnik realizacji . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodyka pisania prac doktorskich
Autorzy:
Mendel, Tadeusz (1933- )
Rok wydania:
2009
Wydanie:
Wyd. 8
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Temat:
Dysertacje naukowe
Językoznawstwo
Edukacja i pedagogika
Nauka i badania
#Dysertacje naukowe.
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Książki
Poradniki
Pozycja nr 3: Metodyka pisania prac doktorskich . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Śródbłonkowy czynnik rozszerzający jako regulator procesu aktywacji płytek krwi. Interakcja z prostacykliną
Autorzy:
Radomski, Marek Witold
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk
Temat:
Dysertacje naukowe
Nauka i badania
#Dysertacje naukowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 4: Śródbłonkowy czynnik rozszerzający jako regulator procesu aktywacji płytek krwi. Interakcja z prostacykliną . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bezpośrednie i odległe wyniki chorych ze zwężeniem zastawki dwudzielnej leczonych metodą przezskórnej walwuloplastki techniką Inoue
Autorzy:
Chmielak, Zbigniew
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kardiologii
Seria:
Biblioteka Kardiologiczna ; 89
Temat:
Dysertacje naukowe
Serce
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 5: Bezpośrednie i odległe wyniki chorych ze zwężeniem zastawki dwudzielnej leczonych metodą przezskórnej walwuloplastki techniką Inoue . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Model przewidywania remisji i nawrotów oraz ich wczesna profilaktyka w pierwotnym układowym zapaleniu naczyń - ziarniniakowatości Wegenera
Autorzy:
Życińska, Katarzyna
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej
Temat:
Dysertacje naukowe
Ziarniniak Wegenera
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 6: Model przewidywania remisji i nawrotów oraz ich wczesna profilaktyka w pierwotnym układowym zapaleniu naczyń - ziarniniakowatości Wegenera . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zdolności kompensacyjne i możliwości ich wykorzystania w rehabilitacji osób z ogniskowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego : materiały z sesji naukowej, Poznań, 7-8 XI 1983 r.
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich
Temat:
Dysertacje naukowe
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 8: Zdolności kompensacyjne i możliwości ich wykorzystania w rehabilitacji osób z ogniskowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego : materiały z sesji naukowej, Poznań, 7-8 XI 1983 r. . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Właściwości elektrofizjologiczne serca w zespole chorego węzła zatokowego : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Trusz-Gluza, Maria (1941- )
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Elektrofizjologia
Serce
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 9: Właściwości elektrofizjologiczne serca w zespole chorego węzła zatokowego : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena progu słyszenia za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w zakresie częstotliwości 500-4000 Hz
Autorzy:
Kochanek, Krzysztof
Akademia Medyczna (Warszawa)
Rok wydania:
[2000]
Wydawca:
Warszawa : AM
Temat:
Dysertacje naukowe
Potencjały wywołane słuchowe
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 10: Ocena progu słyszenia za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w zakresie częstotliwości 500-4000 Hz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poprawa wyników leczenia tachyarytmii nadkomorowych dzięki doborowi odpowiednich technik operacyjnych : (dyssekcji chirurgicznej, fulguracji, krioablacji, ablacji prądem wysokiej częstotliwości - radiofrequency) : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Suwalski, Kazimierz Bogumił
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, (Warsz. : IK)
Seria:
Biblioteka Kardiologiczna ; no 37
Temat:
Dysertacje naukowe
Serce
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 11: Poprawa wyników leczenia tachyarytmii nadkomorowych dzięki doborowi odpowiednich technik operacyjnych : (dyssekcji chirurgicznej, fulguracji, krioablacji, ablacji prądem wysokiej częstotliwości - radiofrequency) : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przydatność analizy akustycznej w diagnostyce zaburzeń głosu = Usefulness of acoustic analysis in diagnostics of voice disorders
Autorzy:
Świdziński, Piotr
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Poznań : Akademia Medyczna w Poznaniu
Temat:
Dysertacje naukowe
Zaburzenia głosu - diagnostyka
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 12: Przydatność analizy akustycznej w diagnostyce zaburzeń głosu = Usefulness of acoustic analysis in diagnostics of voice disorders . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Hemodynamiczna ocena tętnicy głębokiej uda w zależności od rodzaju zastosowanej rekonstrukcji naczyniowej : (w świetle obserwacji własnych) : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Cierpka, Lech (1947- )
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Krążenie krwi
Udo
Tętnice
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Rozprawa doktorska
Pozycja nr 13: Hemodynamiczna ocena tętnicy głębokiej uda w zależności od rodzaju zastosowanej rekonstrukcji naczyniowej : (w świetle obserwacji własnych) : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Walka z ostrymi chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-1924
Autorzy:
Więckowska, Elżbieta (nauki historyczne)
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Wrocław : Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Epidemie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 15: Walka z ostrymi chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-1924 . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Badania nad patogenezą pemfigoidu pęcherzowego = Studies on pathogenesis of bullous pemphigoid
Autorzy:
Bowszyc-Dmochowska, Monika
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Poznań : Katedra i Klinika Dermatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
Temat:
Dysertacje naukowe
Pemfigoid - geneza - badanie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 16: Badania nad patogenezą pemfigoidu pęcherzowego = Studies on pathogenesis of bullous pemphigoid . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wczesne i odległe wyniki przezskórnej angioplastyki wieńcowej u chorych z niedokrwiennym uszkodzeniem lewej komory serca
Autorzy:
Buszman, Paweł (1961- )
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Koronaroplastyka - badanie
Serce
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 17: Wczesne i odległe wyniki przezskórnej angioplastyki wieńcowej u chorych z niedokrwiennym uszkodzeniem lewej komory serca . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępy w diagnostyce chorób układu oddechowego
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis. Suplement, 0208-5607 ; 19
Temat:
Dysertacje naukowe
Choroby układu oddechowego - diagnostyka
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 18: Postępy w diagnostyce chorób układu oddechowego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Regulacja transkrypcji metaloproteazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9. (MMP-9) w hipokampie podczas uogólnionego napadu padaczkowego toniczno-klonicznego
Autorzy:
Rylski, Marcin
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Temat:
Dysertacje naukowe
Padaczka
Mózg
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 19: Regulacja transkrypcji metaloproteazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9. (MMP-9) w hipokampie podczas uogólnionego napadu padaczkowego toniczno-klonicznego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena wpływu różnych metod terapeutycznych na możliwości uzyskania remisji klinicznej i immunologicznej w pęcherzycy zwykłej
Autorzy:
Olszewska, Małgorzata (dermatolog)
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej
Temat:
Dysertacje naukowe
Pęcherzyca - leczenie - metody
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 20: Ocena wpływu różnych metod terapeutycznych na możliwości uzyskania remisji klinicznej i immunologicznej w pęcherzycy zwykłej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Własna modyfikacja amputacji na poziomie uda u pacjentów z miażdżycą kończyn dolnych w świetle 10[dziesięcio]-letnich badań : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Drążkiewicz, Tomasz
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Amputacja
Noga - chirurgia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 21: Własna modyfikacja amputacji na poziomie uda u pacjentów z miażdżycą kończyn dolnych w świetle 10[dziesięcio]-letnich badań : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena wyników leczenia chirurgicznego, stałą stymulacją DDD ze skróconym czasem opóźnienia przedsionkowo-komorowego oraz metodą alkoholowej ablacji przegrody międzykomorowej u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem drogi odpływu lewej komory
Autorzy:
Chojnowska, Stefania Lidia
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Seria:
Biblioteka Kardiologiczna ; no 70
Temat:
Dysertacje naukowe
Kardiomiopatia przerostowa - leczenie - metody
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 22: Ocena wyników leczenia chirurgicznego, stałą stymulacją DDD ze skróconym czasem opóźnienia przedsionkowo-komorowego oraz metodą alkoholowej ablacji przegrody międzykomorowej u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem drogi odpływu lewej komory . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ zabiegu rozbijania kamienia nerkowego falami uderzeniowymi (ESWL) na czynność wydalniczą i wewnątrzwydzielniczą jedynej nerki
Autorzy:
Szewczyk, Wojciech (1956- )
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Litotrypsja
Nerki
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 23: Wpływ zabiegu rozbijania kamienia nerkowego falami uderzeniowymi (ESWL) na czynność wydalniczą i wewnątrzwydzielniczą jedynej nerki . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czynniki prognostyczne w intensywnej terapii noworodka : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Świetliński, Janusz (1955- )
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Intensywna terapia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 24: Czynniki prognostyczne w intensywnej terapii noworodka : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
IV Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego "Psychosomatyczne uwarunkowania Porodu Naturalnego" 12-13 maja 1989 roku
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis, 0208-5607
Temat:
Dysertacje naukowe
Ginekologia
Położnictwo
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 25: IV Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego "Psychosomatyczne uwarunkowania Porodu Naturalnego" 12-13 maja 1989 roku. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozpoznawanie i prognozowanie stanu płodów i noworodków o niskiej masie ciała w odniesieniu do wieku ciążowego : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Klejewski, Andrzej
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Poznań : [s.l.]
Temat:
Dysertacje naukowe
Diagnostyka prenatalna
Biometria
Monitorowanie płodu
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 26: Rozpoznawanie i prognozowanie stanu płodów i noworodków o niskiej masie ciała w odniesieniu do wieku ciążowego : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dynamika zmian somatycznych, hormonalnych i biochemicznych w stadiach rozwojowych poprzedzających menarche = Dynamics of somatic, hormonal, and biochemical changes during developmental stages preceding menarche
Autorzy:
Błogowska, Anna (1952-2006)
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Szczecin : Pomorska Akademia Medyczna
Seria:
Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej. Suplement, 1427-4930 ; 89
Temat:
Dysertacje naukowe
Dojrzewanie płciowe.
Dorastanie.
Nastolatki (dziewczęta).
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 27: Dynamika zmian somatycznych, hormonalnych i biochemicznych w stadiach rozwojowych poprzedzających menarche = Dynamics of somatic, hormonal, and biochemical changes during developmental stages preceding menarche . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biosynteza proteoglikanów ściany tętniczej królików z doświadczalną hipercholesterolemią, w układzie in vitro : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Żak, Iwona (1950- )
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Białko
Królik - doświadczalnictwo
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 28: Biosynteza proteoglikanów ściany tętniczej królików z doświadczalną hipercholesterolemią, w układzie in vitro : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena czynnościowa dolnych dróg moczowych u chorych z przewlekłą terminalną niewydolnością nerek, potencjalnych biorców nerki : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Prajsner, Andrzej (1948- )
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Nerki
Pęcherz moczowy - diagnostyka
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 29: Ocena czynnościowa dolnych dróg moczowych u chorych z przewlekłą terminalną niewydolnością nerek, potencjalnych biorców nerki : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Identyfikacja swoistych przyczyn niewydolności serca na podstawie biopsji endomiokardialnej, badań rodzinnych i molekularnych
Autorzy:
Bilińska, Zofia Teresa (1959- )
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Seria:
Biblioteka Kardiologiczna ; no 88
Temat:
Dysertacje naukowe
Biologia molekularna
Biopsja
Serce
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 30: Identyfikacja swoistych przyczyn niewydolności serca na podstawie biopsji endomiokardialnej, badań rodzinnych i molekularnych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Leczenie operacyjne wad wrodzonych serca z użyciem homograftów : modyfikacje własne technik operacyjnych : wyniki wczesne i odległe
Autorzy:
Maszko-Różański, Jacek
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Seria:
Biblioteka Kardiologiczna ; no 71
Temat:
Dysertacje naukowe
Serce
Wady serca wrodzone - leczenie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 31: Leczenie operacyjne wad wrodzonych serca z użyciem homograftów : modyfikacje własne technik operacyjnych : wyniki wczesne i odległe . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przezprzedsionkowa anatomiczna korekcja tetralogii Fallota z wykorzystaniem wczesnej śródoperacyjnej echokardiografii nasierdziowej [EIEE]
Autorzy:
Karolczak, Maciej Aleksander
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa : Akademia Medyczna w Warszawie
Temat:
Dysertacje naukowe
Echokardiografia - wykorzystanie
Tetralogia Fallota - chirurgia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 32: Przezprzedsionkowa anatomiczna korekcja tetralogii Fallota z wykorzystaniem wczesnej śródoperacyjnej echokardiografii nasierdziowej [EIEE] . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Regulacyjny wpływ drogi korowo-prążkowiowej na czynność neuronów cholinergicznych w prążkowiu szczura
Autorzy:
Sieklucka-Dziuba, Maria
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Lublin : Akademia Medyczna w Lublinie, (Lub. : UMCS)
Temat:
Dysertacje naukowe
Mózg
Neurony - badanie
Szczur - doświadczalnictwo
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 33: Regulacyjny wpływ drogi korowo-prążkowiowej na czynność neuronów cholinergicznych w prążkowiu szczura . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Izoenzymy arginazy w diagnostyce zawału serca : (praca habilitacyjna)
Autorzy:
Kędra-Luboińska, Maria
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : IK
Seria:
Biuletyn Instytutu Kardiologii i Zespołu Krajowego Nadzoru Specjalistycznego w Dziedzinie Kardiologii. Zalecenia Metodyczne. 1988 ; nr 7
Temat:
Dysertacje naukowe
Izoenzymy - biochemia - badanie
Zawał serca
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 34: Izoenzymy arginazy w diagnostyce zawału serca : (praca habilitacyjna) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Badania funkcji bioelektrycznej siatkówki w wybranych zespołach dziedzicznej predyspozycji do nowotworów : rozprawa habilitacyjna = habilitation thesis
Autorzy:
Lubiński, Wojciech (1959- )
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Szczecin : Pomorska Akademia Medyczna
Seria:
Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Suplement, 1427-4930 ; 88
Temat:
Bioelektryczność
Nowotwór
Siatkówka (anatomia)
Medycyna i zdrowie
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Raport z badań
Rozprawa habilitacyjna
Pozycja nr 35: Badania funkcji bioelektrycznej siatkówki w wybranych zespołach dziedzicznej predyspozycji do nowotworów : rozprawa habilitacyjna = habilitation thesis . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Regulacja krążenia mózgowego krwi w genetycznie uwarunkowanym nadciśnieniu tętniczym
Autorzy:
Kożniewska-Kołodziejska, Ewa
Rok wydania:
1991
Wydawca:
Warszawa : Akademia Medyczna w Warszawie
Temat:
Dysertacje naukowe
Nadciśnienie tętnicze
Choroby naczyń mózgu
Nauka i badania
#Dysertacje naukowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 36: Regulacja krążenia mózgowego krwi w genetycznie uwarunkowanym nadciśnieniu tętniczym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zaburzenia dobowego rytmu ciśnienia tętniczego u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Autorzy:
Łapiński, Mariusz (1957- )
Akademia Medyczna (Warszawa)
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Ciśnienie krwi - zaburzenia - badanie
Nauka i badania
#Dysertacje naukowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 37: Zaburzenia dobowego rytmu ciśnienia tętniczego u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Chromatograficzna analiza niektórych leków, a szczególnie tryptamidu w materiale biologicznym i preparatach farmaceutycznych : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Szumiło, Halina
Akademia Medyczna (Lublin)
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Lublin : Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Chromatografia
Farmacja
Tryptaminy pochodne - analiza
Leki - analiza
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Dysertacje i rozprawy akademickie [Typ publikacji]
Pozycja nr 38: Chromatograficzna analiza niektórych leków, a szczególnie tryptamidu w materiale biologicznym i preparatach farmaceutycznych : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ warunków życia na wzrastanie i rozwój człowieka
Autorzy:
Kaczmarek, Maria
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1995 (Pozn : PDN)
Seria:
Antropologia / UAM w Poznaniu, 0137-1460 ; 20
Temat:
Dysertacje naukowe
Fizjologia
Stopa życiowa
Antropometria
Dziecko
Młodzież
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
#Dysertacje naukowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Raport z badań
Pozycja nr 39: Wpływ warunków życia na wzrastanie i rozwój człowieka . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena oddziaływania pól magnetycznych na wybrane procesy biochemiczne w hodowlach fibroblastów : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Kula, Bogusław
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Pole magnetyczne - biologia
Fibroblast - biochemia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 40: Ocena oddziaływania pól magnetycznych na wybrane procesy biochemiczne w hodowlach fibroblastów : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ekspresja genów i alternatywne składanie mRNA receptorów estrogenowych alfa i beta w rozrostach i gruczolakoraku endometrium
Autorzy:
Witek, Andrzej (1958- )
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Katowice : [Śląska Akademia Medyczna]
Temat:
Dysertacje naukowe
Endometrium - nowotwory
mRNA
Rak gruczołowy
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 41: Ekspresja genów i alternatywne składanie mRNA receptorów estrogenowych alfa i beta w rozrostach i gruczolakoraku endometrium . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe (TIPS) : nowa możliwość leczenia i zapobiegania krwotokom z żylaków przełyku u chorych z nadciśnieniem wrotnym
Autorzy:
Wróblewski, Tadeusz (nauki medyczne)
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Dział Wydawnictw Akademii Medycznej
Temat:
Dysertacje naukowe
Zespolenie wrotno-systemowe wewnątrzwątrobowe
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Podręczniki
Pozycja nr 42: Wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe (TIPS) : nowa możliwość leczenia i zapobiegania krwotokom z żylaków przełyku u chorych z nadciśnieniem wrotnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Transplantacje komórkowe przytarczyc bez immunosupresji
Autorzy:
Nawrot, Ireneusz
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej
Temat:
Dysertacje naukowe
Przeszczep alogeniczny
Niedoczynność przytarczyc - leczenie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 43: Transplantacje komórkowe przytarczyc bez immunosupresji . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Laser in situ keratomileusis - LASIK - technika operacyjna, efektywność i bezpieczeństwo metody oraz ocena stanu klinicznego i anatomicznego narządu wzroku w przebiegu okresu pooperacyjnego
Autorzy:
Gierek-Ciaciura, Stanisława (1964- )
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Chirurgia laserowa
Rogówka - chirurgia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 44: Laser in situ keratomileusis - LASIK - technika operacyjna, efektywność i bezpieczeństwo metody oraz ocena stanu klinicznego i anatomicznego narządu wzroku w przebiegu okresu pooperacyjnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zaburzenia gospodarki mineralnej i kostnej w przewlekłej chorobie nerek u dzieci
Autorzy:
Ziółkowska, Helena (nauki medyczne)
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Temat:
Dysertacje naukowe
Osteodystrofia nerkowa - pediatria - badanie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 45: Zaburzenia gospodarki mineralnej i kostnej w przewlekłej chorobie nerek u dzieci . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Optymalizacja postępowania chirurgiczno-stomatologicznego u chorych stosujących doustne antykoagulanty w oparciu o własne badania kliniczne i pomiar potencjału zeta
Autorzy:
Lewandowski, Bogumił (stomatolog)
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Łódź : Uniwersytet Medyczny ; Rzeszów : Koraw Dorota Kocząb
Temat:
Dysertacje naukowe
Leki przeciwzakrzepowe - stosowanie - badanie
Chirurgia stomatologiczna
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 46: Optymalizacja postępowania chirurgiczno-stomatologicznego u chorych stosujących doustne antykoagulanty w oparciu o własne badania kliniczne i pomiar potencjału zeta . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy prognostyczne w raku pęcherza moczowego : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Dobrowolski, Zygmunt F
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Kraków : UJ. CM, (Krak. : UJ)
Temat:
Dysertacje naukowe
Pęcherz moczowy - nowotwory - diagnostyka
Rak (med.)
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 47: Problemy prognostyczne w raku pęcherza moczowego : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kompleksowa analiza wybranych metod diagnostycznych w aspekcie ich przydatności do oceny biologii komórek nowotworowych u chorych na raka krtani
Autorzy:
Golusiński, Wojciech
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Poznań : Akademia Medyczna w Poznaniu
Temat:
Dysertacje naukowe
Przekształcenie komórki nowotworowe
Nowotwory krtani - patomorfologia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 48: Kompleksowa analiza wybranych metod diagnostycznych w aspekcie ich przydatności do oceny biologii komórek nowotworowych u chorych na raka krtani . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Długofalowa analiza rozwoju fizycznego dzieci urodzonych z małą masą ciała z uwzględnieniem wieku płodowego i chronologicznego
Autorzy:
Furmaga-Jabłońska, Wanda
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Lublin : "Folium"
Seria:
Rozprawa Habilitacyjna / Akademia Medyczna w Lublinie
Temat:
Dysertacje naukowe
Antropometria
Dziecko
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 49: Długofalowa analiza rozwoju fizycznego dzieci urodzonych z małą masą ciała z uwzględnieniem wieku płodowego i chronologicznego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Badania nad rekonstrukcją ucha środkowego z zastosowaniem allogenicznych wszczepów bębenkowo-kosteczkowych : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Namysłowski, Grzegorz (1947- )
Rok wydania:
1991
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Transplantacja
Ucho środkowe
Nauka i badania
#Dysertacje naukowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 50: Badania nad rekonstrukcją ucha środkowego z zastosowaniem allogenicznych wszczepów bębenkowo-kosteczkowych : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wartość różnych programów leczenia dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Sońta-Jakimczyk, Danuta
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Zabrze : Śląska Akademia Medyczna : Śląskie Centrum Pediatrii w Zabrzu, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Białaczka limfocytowa ostra - leczenie - pediatria
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 51: Wartość różnych programów leczenia dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena skuteczności selektywnej trombolizy wieńcowej u chorych z zawałem mięśnia sercowego : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Tendera, Michał (1948- )
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Temat:
Dysertacje naukowe
Leki fibrynolityczne - stosowanie
Zawał serca
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 52: Ocena skuteczności selektywnej trombolizy wieńcowej u chorych z zawałem mięśnia sercowego : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prospektywne, jednoośrodkowe randomizowane badanie oceniające wpływ techniki bezpośredniego stentowania u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST na przebieg wewnątrzszpitalny i rokowanie 2-letnie : ocena kliniczna i angiograficzna
Autorzy:
Gąsior, Mariusz (1963- )
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis. Suplement ; 68
Temat:
Dysertacje naukowe
Stenty - badanie
Zawał serca
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 53: Prospektywne, jednoośrodkowe randomizowane badanie oceniające wpływ techniki bezpośredniego stentowania u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST na przebieg wewnątrzszpitalny i rokowanie 2-letnie : ocena kliniczna i angiograficzna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Miniinwazyjne pomostowanie gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem techniki wideoskopowej
Autorzy:
Cisowski, Marek (1958- )
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Katowice : ŚAM
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis. Suplement ; 69
Temat:
Dysertacje naukowe
Bypass
Wideo - stosowanie - chirurgia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 54: Miniinwazyjne pomostowanie gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem techniki wideoskopowej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pyroglyphidae (Acari: Astigmata) Polski : fauna, biologia ekologia i epidemiologia : ryzyko ekspozycji na roztocze kurzu domowego z rodziny Pyroglyphidae w Polsce
Autorzy:
Solarz, Krzysztof (1955- )
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis. Suplement ; 52
Temat:
Dysertacje naukowe
Mieszkania - higiena - Polska
Pyroglyphidae - Polska
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 56: Pyroglyphidae (Acari: Astigmata) Polski : fauna, biologia ekologia i epidemiologia : ryzyko ekspozycji na roztocze kurzu domowego z rodziny Pyroglyphidae w Polsce . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wzmocnienie i rekonstrukcja tkanek gałki ocznej przy użyciu materiałów poliestrowych produkcji polskiej : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Formińska-Kapuścik, Maria (1945- )
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Oko
Protezy
Poliestry - stosowanie - medycyna
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 57: Wzmocnienie i rekonstrukcja tkanek gałki ocznej przy użyciu materiałów poliestrowych produkcji polskiej : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształtowanie się wrodzonej stopy końsko-szpotawej po rozległym leczeniu operacyjnym
Autorzy:
Napiontek, Marek Maksymilian
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
Temat:
Dysertacje naukowe
Dzieci - choroby - leczenie.
Stopa końsko-szpotawa - leczenie.
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 58: Kształtowanie się wrodzonej stopy końsko-szpotawej po rozległym leczeniu operacyjnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena skuteczności leczenia chirurgicznego chorych z krytycznym miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych
Autorzy:
Skórski, Maciej
Akademia Medyczna (Warszawa)
Rok wydania:
[2001]
Wydawca:
Warszawa : AM
Temat:
Dysertacje naukowe
Noga - chirurgia
Tętnice
Medycyna
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 59: Ocena skuteczności leczenia chirurgicznego chorych z krytycznym miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Korelacja pomiędzy wybranymi czynnikami prognostycznymi a przebiegiem pooperacyjnym u chorych leczonych przeszczepianiem wątroby
Autorzy:
Patkowski, Waldemar
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej
Temat:
Dysertacje naukowe
Wątroba
Choroby wewnętrzne
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 60: Korelacja pomiędzy wybranymi czynnikami prognostycznymi a przebiegiem pooperacyjnym u chorych leczonych przeszczepianiem wątroby . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Swoista immunoterapia alergii inhalacyjnej - aspekty immunologiczne i kliniczne : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Rogala, Barbara (1950- )
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Odczulanie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 61: Swoista immunoterapia alergii inhalacyjnej - aspekty immunologiczne i kliniczne : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Hemodynamika lewej komory serca oraz stan kliniczny chorych przy przewlekłej stymulacji komorowej i przedsionkowo-komorowej : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Kargul, Włodzimierz (1940- )
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Elektrofizjologia
Elektroterapia
Serce
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 62: Hemodynamika lewej komory serca oraz stan kliniczny chorych przy przewlekłej stymulacji komorowej i przedsionkowo-komorowej : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Angiografia tomografii komputerowej i jej kliniczna wartość w diagnostyce tętniaków wewnątrzczaszkowych
Autorzy:
Baron, Jan (1950- )
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Angiografia
Mózgowie - choroby
Tętniak
Tomografia komputerowa
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 63: Angiografia tomografii komputerowej i jej kliniczna wartość w diagnostyce tętniaków wewnątrzczaszkowych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena zmian morfologicznych w błonie śluzowej zbiorników jelitowych wytwarzanych w chirurgii odtwórczej przewodu pokarmowego
Autorzy:
Marciniak, Ryszard (1954- )
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Poznań : III Katedra i Klinika Chirurgii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
Temat:
Dysertacje naukowe
Enterostomia - badanie - metody
Śluzówka
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 64: Ocena zmian morfologicznych w błonie śluzowej zbiorników jelitowych wytwarzanych w chirurgii odtwórczej przewodu pokarmowego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odległa ocena stanu klinicznego pacjentów z czynnościowymi zaparciami stolca
Autorzy:
Romańczuk, Wrzesław (?-2005)
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa ; Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynierii Rolniczej i Zarządzania
Temat:
Dysertacje naukowe
Zaparcie (med.) - leczenie - pediatria
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 65: Odległa ocena stanu klinicznego pacjentów z czynnościowymi zaparciami stolca . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zespół bolesnego pęcherza (zapalenie śródmiąższowe pęcherza) : plastyczność neuronalna kluczem do zrozumienia etiologii i opracowania leczenia
Autorzy:
Radziszewski, Piotr (1970- )
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej
Temat:
Dysertacje naukowe
Świnia - doświadczalnictwo
Zespół bolesnego pęcherza
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 66: Zespół bolesnego pęcherza (zapalenie śródmiąższowe pęcherza) : plastyczność neuronalna kluczem do zrozumienia etiologii i opracowania leczenia . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena przydatności echokardiografii przezprzełykowej w diagnostyce wrodzonych wad serca i monitorowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej u dzieci
Autorzy:
Werner, Bożena (1954- )
Rok wydania:
[2003]
Wydawca:
Warszawa : Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Echokardiografia przezprzełykowa
Serce
Wady serca wrodzone - diagnostyka - pediatria
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 67: Ocena przydatności echokardiografii przezprzełykowej w diagnostyce wrodzonych wad serca i monitorowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej u dzieci . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Porównanie wartości diagnostycznej echokardiografii przezprzełykowej i przezklatkowej w wadach wrodzonych serca u dorosłych : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Hoffman, Piotr (1955- )
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, (Warsz. : IK)
Seria:
Biblioteka Kardiologiczna ; no 57
Temat:
Dysertacje naukowe
Echokardiografia - metody - badanie
Wady rozwojowe
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 68: Porównanie wartości diagnostycznej echokardiografii przezprzełykowej i przezklatkowej w wadach wrodzonych serca u dorosłych : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Niewydolność serca wśród chorych zgłaszających się do leczenia otwartego : praca zespołowa
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Seria:
Biblioteka Kardiologiczna ; no 68
Temat:
Dysertacje naukowe
Niewydolność serca - epidemiologia - Polska - od 1989 r.
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 69: Niewydolność serca wśród chorych zgłaszających się do leczenia otwartego : praca zespołowa . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Skojarzone leczenie płaskonabłonkowego raka przełyku z uwzględnieniem przydatności prognostycznej p53, PCNA i AgNORs
Autorzy:
Dąbrowski, Andrzej (kardiolog)
Akademia Medyczna (Lublin)
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Lublin : AM, (Lub. : "Polihymnia")
Temat:
Dysertacje naukowe
Biomarkery
Przełyk
Rak płaskonabłonkowy - leczenie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 70: Skojarzone leczenie płaskonabłonkowego raka przełyku z uwzględnieniem przydatności prognostycznej p53, PCNA i AgNORs . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zastosowanie badań oftalmodynamometrycznych do oceny reakcji naczyń mózgowych w stanach patologicznych
Autorzy:
Baran, Lech
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Seria:
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław. Seria B ; nr 200
Temat:
Dysertacje naukowe
Mózg
Okulistyka
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
#Dysertacje naukowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 71: Zastosowanie badań oftalmodynamometrycznych do oceny reakcji naczyń mózgowych w stanach patologicznych . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Znaczenie biopsji cienkoigłowej w rozpoznawaniu limfocytowego zapalenia tarczycy u dzieci i młodzieży
Autorzy:
Korniszewski, Lech
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Tarczyca
Biopsja igłowa
Biopsja cienkoigłowa
Biopsja - metody
Nauka i badania
#Dysertacje naukowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 72: Znaczenie biopsji cienkoigłowej w rozpoznawaniu limfocytowego zapalenia tarczycy u dzieci i młodzieży . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Badania niektórych wskaźników immunologicznych i lipidowych w hiperlipidemiach pierwotnych : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Wysocki, Janusz (lekarz)
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Hiperlipoproteinemie
Immunologia
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 73: Badania niektórych wskaźników immunologicznych i lipidowych w hiperlipidemiach pierwotnych : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czynniki prognostyczne w guzach miąższowych szyszynki u dzieci i młodzieży
Autorzy:
Mandera, Marek (1963- )
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis. Suplement ; 78
Temat:
Dysertacje naukowe
Szyszynka - nowotwory - pediatria - epidemiologia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 74: Czynniki prognostyczne w guzach miąższowych szyszynki u dzieci i młodzieży . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oryginalna metoda wymiany aorty wstępującej oraz zastawki aortalnej z zastosowaniem bezstentowej ksenogennej zastawki aortalnej
Autorzy:
Urbański, Paweł
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis. Suplement ; 60
Temat:
Dysertacje naukowe
Tętnica główna - chirurgia - metody
Zastawki serca biologiczne
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 75: Oryginalna metoda wymiany aorty wstępującej oraz zastawki aortalnej z zastosowaniem bezstentowej ksenogennej zastawki aortalnej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Doświadczalna i kliniczna ocena dyskowej soczewki wewnątrzgałkowej w modyfikacji własnej : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Romaniuk, Wanda (1944- )
Rok wydania:
1991
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Oko
Soczewki wewnątrzgałkowe sztuczne - badanie
Zaćma - leczenie - metody
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 76: Doświadczalna i kliniczna ocena dyskowej soczewki wewnątrzgałkowej w modyfikacji własnej : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zastosowanie testów bioindykacyjnych do oceny ekotoksyczności wybranych leków
Autorzy:
Nałęcz-Jawecki, Grzegorz
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Temat:
Dysertacje naukowe
Bioindykatory - stosowanie
Leki
Toksykologia środowiskowa
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 77: Zastosowanie testów bioindykacyjnych do oceny ekotoksyczności wybranych leków . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reorganizacja połączeń aferentnych do komórek ruchowych rdzenia kręgowego segmentów lędźwiowych w następstwie przeszczepów ścięgien, mięśni i przecięć nerwów
Autorzy:
Huber, Juliusz
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
Temat:
Dysertacje naukowe
Drogi czuciowe.
Mięśnie - przeszczepianie.
Nerwy - przeszczepianie.
Ścięgna - przeszczepianie.
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 78: Reorganizacja połączeń aferentnych do komórek ruchowych rdzenia kręgowego segmentów lędźwiowych w następstwie przeszczepów ścięgien, mięśni i przecięć nerwów . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ pentoksyfiliny na przebieg doświadczalnej ostrej niewydolności nerek
Autorzy:
Wystrychowski, Antoni (1944- )
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Nerki
Pentoksyfilina - stosowanie - doświadczalnictwo
Szczur - doświadczalnictwo
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 79: Wpływ pentoksyfiliny na przebieg doświadczalnej ostrej niewydolności nerek . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Badania nad biostatyczną protezą przełyku : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Lampe, Paweł (1947- )
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Gliw. : PŚ)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Królik - doświadczalnictwo
Psy - doświadczalnictwo
Protezy
Przełyk
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 80: Badania nad biostatyczną protezą przełyku : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zmiany składników łącznotkankowych ludzkich lędźwiowych krążków międzykręgowych w przebiegu starzenia i w przypadkach wypadnięć jądra miażdżystego : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Olczyk, Krystyna (1951- )
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Kręgosłup
Starzenie się
Tkanka łączna - fizjologia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 81: Zmiany składników łącznotkankowych ludzkich lędźwiowych krążków międzykręgowych w przebiegu starzenia i w przypadkach wypadnięć jądra miażdżystego : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Okołodobowe oscylacje wybranych czynników wzrostowych i ich białek wiążących u chorych w przebiegu ostrego i przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby : ocena osi hormon wzrostu (GH) - insulinopodobny czynnik wzrostowy-I (IGF-I) - białka wiążące insulinopodobne czynniki wzrostowe -1 i 3 (IGFBP-1 i 3) w powiązaniu z hormonami wpływającymi na jej czynność
Autorzy:
Marek, Bogdan
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Fizjologia patologiczna
Hormony
Wzrok
Zapalenie wirusowe wątroby - badanie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 82: Okołodobowe oscylacje wybranych czynników wzrostowych i ich białek wiążących u chorych w przebiegu ostrego i przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby : ocena osi hormon wzrostu (GH) - insulinopodobny czynnik wzrostowy-I (IGF-I) - białka wiążące insulinopodobne czynniki wzrostowe -1 i 3 (IGFBP-1 i 3) w powiązaniu z hormonami wpływającymi na jej czynność . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena wartości klinicznej badania manometrycznego u dzieci z zaburzeniami w oddawaniu stolca, dokonana za pomocą aparatury własnej konstrukcji : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Bohosiewicz, Janusz (1945- )
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Manometria (med.)
Defekacja - badanie
Jelito grube - pediatria
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 83: Ocena wartości klinicznej badania manometrycznego u dzieci z zaburzeniami w oddawaniu stolca, dokonana za pomocą aparatury własnej konstrukcji : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zastosowanie obrazowania harmonicznego w ultrasonograficznej diagnostyce zmian ogniskowych sutka
Autorzy:
Szopiński, Kazimierz
Rok wydania:
[2003]
Wydawca:
Warszawa : Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Biopsja
Obrazowanie harmoniczne
Sutki - choroby - diagnostyka - metody
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 84: Zastosowanie obrazowania harmonicznego w ultrasonograficznej diagnostyce zmian ogniskowych sutka . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Funkcjonowanie mechanizmów retencyjnych w protezach zębowych mocowanych za pomocą klamer
Autorzy:
Kasperski, Jacek (1954- )
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis. Suplement ; 66
Temat:
Dysertacje naukowe
Biomechanika
Protezy dentystyczne - mechanika
Zęby
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 85: Funkcjonowanie mechanizmów retencyjnych w protezach zębowych mocowanych za pomocą klamer . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opracowanie systemu określania prawdopodobieństwa uzyskania całkowitej remisji i długości jej trwania w ostrych białaczkach u dorosłych : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Kyrcz-Krzemień, Sławomira (1951- )
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Białaczki ostre - leczenie - prognozy
Medycyna
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 86: Opracowanie systemu określania prawdopodobieństwa uzyskania całkowitej remisji i długości jej trwania w ostrych białaczkach u dorosłych : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena współczesnych sposobów rozpoznawania oraz porównanie wyników operacji Rehbeina i zmodyfikowanej operacji Duhamela w leczeniu radykalnym choroby Hirschsprunga u dzieci
Autorzy:
Kaliciński, Piotr
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : Inst. Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
Temat:
Dysertacje naukowe
Układ pokarmowy
Choroba Hirschprunga
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 87: Ocena współczesnych sposobów rozpoznawania oraz porównanie wyników operacji Rehbeina i zmodyfikowanej operacji Duhamela w leczeniu radykalnym choroby Hirschsprunga u dzieci . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Analiza czynników wpływających na skuteczność szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
Autorzy:
Madaliński, Kazimierz
Bednarek, Małgorzata
Okręglicki, Przemysław
Państwowy Zakład Higieny
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Zakład Higieny
Temat:
Dysertacje naukowe
Szczepienia ochronne
Zapalenie wirusowe wątroby typu B
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 88: Analiza czynników wpływających na skuteczność szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Porównanie różnych metod endoskopowych w elektywnym leczeniu krwotoku z żylaków przełyku
Autorzy:
Żurakowski, Jerzy
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Temat:
Dysertacje naukowe
Endoskopia
Przełyk
Żylaki - leczenie - metody
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 89: Porównanie różnych metod endoskopowych w elektywnym leczeniu krwotoku z żylaków przełyku . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce zmian ogniskowych tarczycy
Autorzy:
Słapa, Rafał Zenon
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej
Temat:
Dysertacje naukowe
Tarczyca
Ultrasonografia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 90: Zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce zmian ogniskowych tarczycy . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena stężenia wybranych peptydów prozapalnych w przebiegu immunoterapii swoistej
Autorzy:
Gawlik, Radosław (1957- )
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Seria:
Rozprawa Habilitacyjna / Śląska Akademia Medyczna w Katowicach ; nr 16/2006
Temat:
Dysertacje naukowe
Immunoterapia
Peptydy
Pyłkowica - leczenie - metody
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 91: Ocena stężenia wybranych peptydów prozapalnych w przebiegu immunoterapii swoistej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ sposobu oczyszczania lecytyny rzepakowej na jej właściwości i przydatność do celów farmaceutycznych : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Sosada, Marian (1952- )
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Lecytyny - badanie
Lecytyny - technologia
Rzepak - technologia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 92: Wpływ sposobu oczyszczania lecytyny rzepakowej na jej właściwości i przydatność do celów farmaceutycznych : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Synteza i wydzielanie kwasów żółciowych u szczurów poddanych działaniu wolnozmiennych pól magnetycznych : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Sieroń, Aleksander (1948- )
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Zabrze : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Wątroba
Pole magnetyczne - stosowanie - medycyna
Szczur - doświadczalnictwo
Żółć
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 93: Synteza i wydzielanie kwasów żółciowych u szczurów poddanych działaniu wolnozmiennych pól magnetycznych : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Leczenie ziarnicy złośliwej przez dolimfatyczne podawanie bleomycyny
Autorzy:
Ziółko, Ewa (1954- )
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Bleomycyna - stosowanie
Endolimfoterapia
Ziarnica złośliwa - leczenie
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 94: Leczenie ziarnicy złośliwej przez dolimfatyczne podawanie bleomycyny . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena wybranych czynników prognostycznych z zakresu epidemiologii, histopatologii, immunohistochemii oraz cytofluorometrii w przewidywaniu dynamiki i postępu włóknienia u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C
Autorzy:
Gabriel, Andrzej
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Katowice : ŚAM
Seria:
Rozprawa Habilitacyjna / Śląska Akademia Medyczna
Temat:
Dysertacje naukowe
Zapalenie wirusowe wątroby typu C - leczenie
Rozprawa habilitacyjna
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 95: Ocena wybranych czynników prognostycznych z zakresu epidemiologii, histopatologii, immunohistochemii oraz cytofluorometrii w przewidywaniu dynamiki i postępu włóknienia u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Projekt, realizacja i badania stentu naczyniowego własnego pomysłu
Autorzy:
Szopiński, Piotr
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Autograf-Druk
Temat:
Dysertacje naukowe
Projektowanie protez
Implantacja protez naczyń krwionośnych - metody
Wynik leczenia
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 96: Projekt, realizacja i badania stentu naczyniowego własnego pomysłu . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rak krtani w świetle badań klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wybranych komórkach układu odpornościowego : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Pilch, Jan (1935- )
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, (Katow. : ŚAM)
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Temat:
Dysertacje naukowe
Krtań - nowotwory
Odporność
Rak (choroba)
Nauka i badania
#Dysertacje naukowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 97: Rak krtani w świetle badań klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wybranych komórkach układu odpornościowego : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Analiza mikrosatelitarna przytarczyczek w pierwotnej i wtórnej nadczynności tych gruczołów
Autorzy:
Chudek, Jerzy (1966- )
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Katowice : Śląska Akademia Medyczna
Seria:
Annales Academiae Medicae Silesiensis. Suplement ; 48
Temat:
Dysertacje naukowe
Aberracje chromosomów - a nadczynność przytarczyc
Nadczynność przytarczyc - geneza
Nauka i badania
#Dysertacje naukowe.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 98: Analiza mikrosatelitarna przytarczyczek w pierwotnej i wtórnej nadczynności tych gruczołów . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Żywienie pozajelitowe chorych z niewydolnością wątroby w okresie okołooperacyjnym
Autorzy:
Zieniewicz, Krzysztof
Akademia Medyczna (Warszawa)
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Warszawa : AM
Temat:
Dysertacje naukowe
Wątroba
Żywienie pozajelitowe
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 99: Żywienie pozajelitowe chorych z niewydolnością wątroby w okresie okołooperacyjnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ wagotomii na morfologię i czynność trzustki w badaniach doświadczalnych : rozprawa habilitacyjna
Autorzy:
Głuszek, Stanisław (1954- )
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Kielce : nakł. autora, ([Kiel.] : "Bog&Art")
Temat:
Dysertacje naukowe
Królik - doświadczalnictwo
Psy - doświadczalnictwo
Trzustka
Wagotomia - doświadczalnictwo
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 100: Wpływ wagotomii na morfologię i czynność trzustki w badaniach doświadczalnych : rozprawa habilitacyjna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz