Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""#Prawo karne."" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Uwagi o tzw. pozakodeksowym prawie karnym : (w świetle idei zupełnej kodyfikacji prawa)
Autorzy:
Wilk, Leszek
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2011, z. 7/8, s. 55-56
Pozycja nr 1: Uwagi o tzw. pozakodeksowym prawie karnym : (w świetle idei zupełnej kodyfikacji prawa) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czy zasada czynu jako podstawowa zasada prawa karnego jest wystarczająco przestrzegana?
Autorzy:
Hirsch, Hans Joachim
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2006, z. 1, s. 5-17
Pozycja nr 2: Czy zasada czynu jako podstawowa zasada prawa karnego jest wystarczająco przestrzegana? . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo karne : zbiór przepisów : kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny skarbowy, opłaty w sprawach karnych, postępowanie w sprawach nieletnich, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przeciwdziałanie narkomanii
Rok wydania:
2016
Wydanie:
45. wyd., stan prawny na 29 marca 2016 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Seria:
Seria z Paragrafem
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 3: Prawo karne : zbiór przepisów : kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny skarbowy, opłaty w sprawach karnych, postępowanie w sprawach nieletnich, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przeciwdziałanie narkomanii . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo karne skarbowe : zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze
Autorzy:
Konarska-Wrzosek, Violetta
Oczkowski, Tomasz
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Toruń : Dom Organizatora TNOiK
Temat:
Prawo karne
Prawo karne finansowe
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 4: Prawo karne skarbowe : zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo i postępowanie karne skarbowe
Autorzy:
Konarska-Wrzosek, Violetta
Oczkowski, Tomasz
Skorupka, Jerzy (1960- )
Rok wydania:
2010
Wydanie:
Stan prawny na 15 marca 2010 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Seria:
Seria Akademicka / Wolters Kluwer
Temat:
Prawo karne
Prawo karne finansowe
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo.
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 5: Prawo i postępowanie karne skarbowe . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego : komentarz do zmian 2016
Autorzy:
Augustyniak, Barbara
Eichstaedt, Krzysztof
Kurowski, Michał (prawnik)
Rok wydania:
2016
Wydanie:
Stan prawny na 1 czerwca 2016 r., z uwzględnieniem art. komentowanej ustawy, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Seria:
Komentarze
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 6: Kodeks postępowania karnego : komentarz do zmian 2016 . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zbiór karny plus : kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowanie w sprawach nieletnich, świadek koronny, ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ppłaty w sprawach karnych, wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie narkomanii
Rok wydania:
2016
Wydanie:
4. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2016 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 7: Zbiór karny plus : kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowanie w sprawach nieletnich, świadek koronny, ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ppłaty w sprawach karnych, wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie narkomanii . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zbiór karny plus : kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowanie w sprawach nieletnich, świadek koronny, ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ppłaty w sprawach karnych, wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie narkomanii
Rok wydania:
2016
Wydanie:
6. wyd., stan prawny na 2 września 2016 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 8: Zbiór karny plus : kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowanie w sprawach nieletnich, świadek koronny, ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ppłaty w sprawach karnych, wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie narkomanii . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Europeizacja prawa karnego : tendencje, problemy i alternatywy
Autorzy:
Schünemann, Bernd
Temat:
Prawo karne
Harmonizacja prawa
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2006, nr 3, s. 43-57
Pozycja nr 9: Europeizacja prawa karnego : tendencje, problemy i alternatywy . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny skarbowy : komentarz
Autorzy:
Grzegorczyk, Tomasz
Rok wydania:
2009
Wydanie:
Wyd. 4, stan prawny: 1 października 2009 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Temat:
Prawo karne
Prawo karne finansowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 10: Kodeks karny skarbowy : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarys prawa karnego skarbowego
Autorzy:
Sawicki, Janusz
Rok wydania:
2010
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2010 roku
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie karne
Temat:
Prawo karne
Prawo karne finansowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 12: Zarys prawa karnego skarbowego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawy prawa i postępowania karnego
Autorzy:
Jurewicz, Justyna
Maliszewska, Halina
Olszewski, Radosław
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 15: Podstawy prawa i postępowania karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny wykonawczy : komentarz
Autorzy:
Dąbkiewicz, Krzysztof
Rok wydania:
2013
Wydanie:
Wyd. 2., stan prawny na 1 kwietnia 2013 r
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Komentarze LexisNexis
Temat:
Prawo karne
Prawo karne wykonawcze
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 16: Kodeks karny wykonawczy : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego : komentarz
Autorzy:
Grzeszczyk, Wincenty
Herzog, Aleksander (1951- )
Rok wydania:
2014
Wydanie:
Wyd. 10., stan prawny na 18 lutego 2014 roku / aktualizacja Aleksander Herzog
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 17: Kodeks postępowania karnego : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego : wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym
Autorzy:
Grzegorczyk, Tomasz
Rok wydania:
2005
Wydanie:
Wyd. 4 rozsz. i uzup., stan prawny na 1 marca 2005 r
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Seria:
Komentarze Zakamycza
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 21: Kodeks postępowania karnego : wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe : komentarz, orzecznictwo SN, akty normatywne : stan prawny w dniu 1 października 1996 r.
Autorzy:
Sitkowska, Krystyna
Stefański, Ryszard A
Stępień, Tadeusz
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : Agencja Wydawnicza CB
Temat:
Prawo karne
Prawo karne finansowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 22: Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe : komentarz, orzecznictwo SN, akty normatywne : stan prawny w dniu 1 października 1996 r. . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego : suplement do Tomu II : komentarz
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck 2000
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 24: Kodeks postępowania karnego : suplement do Tomu II : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego : suplement do Tomu I : komentarz
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck 2000
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 25: Kodeks postępowania karnego : suplement do Tomu I : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odrębność polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karnego powszechnego
Autorzy:
Czyżak, Mariusz
Rok wydania:
cop. 2010
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 27: Odrębność polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karnego powszechnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego
Autorzy:
Grajewski, Jan (1932- )
Paprzycki, Lech Krzysztof
Steinborn, Sławomir
Rok wydania:
2006
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2005 r
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Seria:
Komentarze Zakamycza
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 28: Kodeks postępowania karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego
Autorzy:
Czajka, Maciej
Światłowski, Andrzej
Rok wydania:
cop. 2006
Wydanie:
Wyd. 3
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo "Park"
Seria:
Prawo w Diagramach
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 29: Kodeks postępowania karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego
Autorzy:
Hofmański, Piotr
Sadzik, Elżbieta
Zgryzek, Kazimierz
Rok wydania:
2007
Wydanie:
Wyd. 3
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 30: Kodeks postępowania karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego
Autorzy:
Hofmański, Piotr
Sadzik, Elżbieta
Zgryzek, Kazimierz
Rok wydania:
2007
Wydanie:
Wyd. 3
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 31: Kodeks postępowania karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego
Autorzy:
Hofmański, Piotr
Sadzik, Elżbieta
Zgryzek, Kazimierz
Rok wydania:
2004
Wydanie:
Wyd. 2
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 32: Kodeks postępowania karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego
Autorzy:
Hofmański, Piotr
Sadzik, Elżbieta
Zgryzek, Kazimierz
Rok wydania:
2004
Wydanie:
Wyd. 2
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 33: Kodeks postępowania karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego
Autorzy:
Hofmański, Piotr
Sadzik, Elżbieta
Zgryzek, Kazimierz
Rok wydania:
2004
Wydanie:
Wyd. 2
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 34: Kodeks postępowania karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego
Autorzy:
Grajewski, Jan (1932- )
Paprzycki, Lech Krzysztof
Steinborn, Sławomir
Rok wydania:
2006
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2005 r
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Seria:
Komentarze Zakamycza
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 35: Kodeks postępowania karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego : komentarz
Autorzy:
Grzeszczyk, Wincenty
Rok wydania:
2010
Wydanie:
Wyd. 7, stan prawny na 15 października 2009 roku
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Komentarze LexisNexis
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 36: Kodeks postępowania karnego : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks postępowania karnego : orzecznictwo : piśmiennictwo
Autorzy:
Stefański, Ryszard A
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 37: Kodeks postępowania karnego : orzecznictwo : piśmiennictwo . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie postępowanie karne
Autorzy:
Grzegorczyk, Tomasz
Tylman, Janusz
Rok wydania:
2005
Wydanie:
Wyd. 5 zm. i uzup., stan prawny na 1 lutego 2005 roku
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 38: Polskie postępowanie karne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Drogi i bezdroża reformy prawa karnego : (o rządowym projekcie nowelizacji kodeksu karnego)
Autorzy:
Wróbel, Włodzimierz
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2007, z. 9, s. 3-13
Pozycja nr 41: Drogi i bezdroża reformy prawa karnego : (o rządowym projekcie nowelizacji kodeksu karnego) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uprzednie skazanie za zabójstwo jako przesłanka odpowiedzialności z art. 148 & 3 k.k
Autorzy:
Wyrembak, Jarosław
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2007, z. 11, s. 58-68
Pozycja nr 42: Uprzednie skazanie za zabójstwo jako przesłanka odpowiedzialności z art. 148 & 3 k.k . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uprzednie skazanie za zabójstwo jako przesłanka odpowiedzialności z art. 148 & 3 k.k
Autorzy:
Wyrembak, Jarosław
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2007, z. 11, s. 58-68
Pozycja nr 43: Uprzednie skazanie za zabójstwo jako przesłanka odpowiedzialności z art. 148 & 3 k.k . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauka prawa karnego w Japonii : (w stulecie obowiązywania kodeksu karnego)
Autorzy:
Yamanaka, Keiichi
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - 2008, z. 6, s. 38-52
Pozycja nr 44: Nauka prawa karnego w Japonii : (w stulecie obowiązywania kodeksu karnego) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego : (Toruń, 20-22 IX 2010)
Autorzy:
Lachowski, Jerzy
Król, Weronika
Temat:
Prawo karne
Prawo karne międzynarodowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Sprawozdania z konferencji
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - R. 66, z. 2, 2011, s. 114-116
Pozycja nr 47: Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego : (Toruń, 20-22 IX 2010) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie karne
Autorzy:
Boratyńska, Katarzyna T
Chojniak, Łukasz
Jasiński, Wojciech (nauki prawne)
Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2018
Wydanie:
3. wyd. zmienione
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Seria:
Studia Prawnicze
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Podręczniki akademickie
Pozycja nr 48: Postępowanie karne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Apelacja w postępowaniu karnym
Autorzy:
Świecki, Dariusz
Rok wydania:
2012
Wydanie:
Wyd. 2
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria:
Biblioteka Prawnika
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Apelacja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Podręczniki
Pozycja nr 49: Apelacja w postępowaniu karnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie karne
Autorzy:
Boratyńska, Katarzyna T
Chojniak, Łukasz
Jasiński, Wojciech (nauki prawne)
Rok wydania:
2013
Wydanie:
2. wyd
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Seria:
Wykłady Becka
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Podręczniki akademickie
Pozycja nr 50: Postępowanie karne . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym
Autorzy:
Rusinek, Michał
Rok wydania:
2007
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2007 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Seria:
Monografie / Wolters Kluwer
Temat:
Prawo karne
Tajemnica zawodowa
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 51: Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Procedura karna
Autorzy:
Klimowicz-Górowska, Ewelina
Żurek, Marek
Rok wydania:
2007
Wydanie:
Stan prawny na 20 kwietnia 2007 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Seria:
Testy dla Studentów / Wolters Kluwer
Temat:
Prawo karne
Postępowanie sądowe
Prawo karne procesowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 52: Procedura karna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odpowiedzialność za działanie w cudzym interesie : (art. 9 § 3 k.k.s.)
Autorzy:
Nalikowski, Fabian
Temat:
Prawo karne
Prawo karne finansowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Państwo i Prawo. - R. 66, z. 2, 2011, s. 95-103
Pozycja nr 53: Odpowiedzialność za działanie w cudzym interesie : (art. 9 § 3 k.k.s.) . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawnospadkowe konsekwencje popełnienia przestępstwa
Autorzy:
Haberko, Joanna
Zawłocki, Robert
Temat:
Prawo karne
Spadek
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2014, z. 1, s. 29-42. -
Pozycja nr 55: Prawnospadkowe konsekwencje popełnienia przestępstwa . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konsekwencje prawne pozostawienia osoby małoletniej bez opieki
Autorzy:
Kilińska-Pękacz, Agnieszka
Temat:
Prawo karne
Dziecko
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 32-36
Pozycja nr 56: Konsekwencje prawne pozostawienia osoby małoletniej bez opieki . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szpiegostwo w polskim prawie karnym : czy istnieje potrzeba zmian legislacyjnych?
Autorzy:
Fetke, Fabiana
Temat:
Prawo karne
Szpiegostwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - 2010, nr 3, s. 91-100
Pozycja nr 58: Szpiegostwo w polskim prawie karnym : czy istnieje potrzeba zmian legislacyjnych? . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Działania skierowane przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz działania mogące wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej w świetle regulacji art. 130 Kodeksu karnego
Autorzy:
Fetke, Fabiana
Temat:
Prawo karne
Szpiegostwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - 2011, nr 4, s. 102-112
Pozycja nr 59: Działania skierowane przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz działania mogące wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej w świetle regulacji art. 130 Kodeksu karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny : komentarz
Autorzy:
Lach, Arkadiusz
Lachowski, Jerzy
Oczkowski, Tomasz
Zgoliński, Igor
Ziółkowska, Agata
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2016
Wydanie:
Stan prawny na 2 lipca 2016 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer SA
Seria:
Komentarze Praktyczne
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 61: Kodeks karny : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reguła wyłączności polskiego ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako "przestępstwa skrabowego" lub "wykroczenia skarbowego"
Autorzy:
Włodkowski, Olaf
Rok wydania:
2013
Temat:
Prawo karne
Prawo karne finansowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Szukaj w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2013, z. 2, s. 123-138
Pozycja nr 62: Reguła wyłączności polskiego ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako "przestępstwa skrabowego" lub "wykroczenia skarbowego" . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Praca, artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny : komentarz
Autorzy:
Budyn-Kulik, Magdalena
Kozłowska-Kalisz, Patrycja
Kulik, Marek
Rok wydania:
2015
Wydanie:
Wyd. 7, zaktualizowane i uzup., stan prawny na 1 września 2015 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Seria:
Komentarze Praktyczne
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 67: Kodeks karny : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny. Część ogólna. T. 3, Komentarz do art. 278-363 Kodeksu karnego
Autorzy:
Buchała, Kazimierz
Zoll, Andrzej prof. dr hab. n. prawn. (1942- )
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 69: Kodeks karny. Część ogólna. T. 3, Komentarz do art. 278-363 Kodeksu karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo karne - część ogólna
Autorzy:
Dietrich, Marcin
Namysłowska-Gabrysiak, Barbara
Rok wydania:
2000
Wydanie:
2 wyd. rozsz. i zaktual
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Seria:
Skrypty Becka
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 70: Prawo karne - część ogólna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny : Część ogólna : komentarz
Autorzy:
Bieńkowska, Ewa
Kunicka-Michalska, Barbara
Wojciechowska, Janina
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck 1999
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 76: Kodeks karny : Część ogólna : komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny : praktyczny komentarz
Autorzy:
Góral, Roman (1929- ; prawo)
Rok wydania:
1996
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 1996 r
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 77: Kodeks karny : praktyczny komentarz . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zasada równości stron w polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej
Autorzy:
Wąsek-Wiaderek, Małgorzata
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 91: Zasada równości stron w polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny. Komentarz : stan prawny na dzień 15 stycznia 1987 r. T. 1, Część ogólna
Autorzy:
Bafia, Jerzy
Mioduski, Kryspin
Siewierski, Mieczysław (1900-1981)
Rok wydania:
1987
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 92: Kodeks karny. Komentarz : stan prawny na dzień 15 stycznia 1987 r. T. 1, Część ogólna . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny. Część ogólna. T. 2, Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego
Autorzy:
Buchała, Kazimierz
Zoll, Andrzej prof. dr hab. n. prawn. (1942- )
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 93: Kodeks karny. Część ogólna. T. 2, Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny. Część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego
Autorzy:
Buchała, Kazimierz
Zoll, Andrzej prof. dr hab. n. prawn. (1942- )
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Temat:
Prawo karne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 94: Kodeks karny. Część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo penitencjarne; Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi i związkowymi
Rok wydania:
2006
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2006 r
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Temat:
Prawo karne
Prawo karne wykonawcze
Prawo penitencjarne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 98: Prawo penitencjarne; Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi i związkowymi . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie
Autorzy:
Nawacki, Maciej
Starzyński, Piotr (prawo)
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : Editions Spotkania
Seria:
Bezpieczeństwo Dziś i Jutro
Temat:
Prawo karne
Prawo karne procesowe
Przymus bezpośredni
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Podręczniki akademickie
Pozycja nr 99: Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kodeks karny skarbowy ; Kontrola skarbowa : z hasłami i skorowidzami
Rok wydania:
2007
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2007 r
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Seria:
Przepisy na Każdą Kieszeń
Temat:
Prawo karne
Kontrola skarbowa i podatkowa
Prawo karne finansowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
#Prawo karne.
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 100: Kodeks karny skarbowy ; Kontrola skarbowa : z hasłami i skorowidzami . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz