Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis"" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Mała monografia (i antologia) poezji Anny Świrszczyńskiej [Bartosz Małczyński, Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrszczyńskiej, Instytut Literatury, Kraków 2020 (Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”)]
A small monograph (and anthology) of Anna Świrszczyńska’s poetry [Bartosz Małczyński, Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrszczyńskiej [To save humanity through the poem. The poetry of Anna Świrszczyńska], Instytut Literatury, Kraków 2020]
Autorzy:
Kozaczewski, Jakub
Data publikacji:
2021-12-23
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 1: Mała monografia (i antologia) poezji Anny Świrszczyńskiej [Bartosz Małczyński, Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrszczyńskiej, Instytut Literatury, Kraków 2020 (Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”)]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Obmapywanie krytyki literackiej
Autorzy:
Mizerkiewicz, Tomasz
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 3: Obmapywanie krytyki literackiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Drogi współczesnej krytyki literackiej
Autorzy:
Fryde, Ludwik (1912-1942)
Tematy:
Krytyka literacka
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1938]
Wydawca:
S.l. : s.n.
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 5: Drogi współczesnej krytyki literackiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Tytuł:
Kobieta autorka w oczach czeskiej i słowackiej dziewiętnastowiecznej krytyki literackiej
Autorzy:
Filipowicz, Marcin
Tematy:
Literatura kobieca - historia - Słowacja
Krytyka literacka słowacka - historia
Literatura kobieca - historia - Czechy
Krytyka literacka czeska - historia
Pokaż więcej
Data publikacji:
2004
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 13: Kobieta autorka w oczach czeskiej i słowackiej dziewiętnastowiecznej krytyki literackiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Ród Zoilów : rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej
Autorzy:
Mikulski, Tadeusz (1909-1958)
Tematy:
Krytyka literacka grecka - historia
Zoilus
Literatura polska - historia
Krytyka literacka polska - historia
Pokaż więcej
Data publikacji:
1933
Wydawca:
Kraków : z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej (Kraków : W. L. Anczyc)
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 14: Ród Zoilów : rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Tytuł:
Zerwania i ślady : o kryzysie krytyki literackiej raz jeszcze (z krakowską szkołą krytyki literackiej w tle)
Autorzy:
Muca, Klaudia Autor
Współwytwórcy:
Wydział Polonistyki (Uniwersytet Jagielloński)
Tematy:
Polska
Tradycja
Literatura
Krytyka literacka
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 16: Zerwania i ślady : o kryzysie krytyki literackiej raz jeszcze (z krakowską szkołą krytyki literackiej w tle). Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Jan Kochanowski w świetle dotychczasowych wyników krytyki historyczno-literackiej
Autorzy:
Hoesick, Ferdynand (1867-1941)
Tematy:
Kochanowski, Jan (1530-1584)
Poezja polska - historia
Pokaż więcej
Data publikacji:
1908
Wydawca:
Kraków : Spółka Wydawnicza Polska (Kraków : Druk. "Czasu")
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 18: Jan Kochanowski w świetle dotychczasowych wyników krytyki historyczno-literackiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Tytuł:
Z dziejów krytyki literackiej w czasopismach emigracyjnych (1836-1848) : szkic
Autorzy:
Kolbuszewski, Kazimierz (1884-1943)
Data publikacji:
1924
Wydawca:
Wilno : Księg. Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie (Wilno : "Lux")
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 20: Z dziejów krytyki literackiej w czasopismach emigracyjnych (1836-1848) : szkic. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Tytuł:
Alegoria namiętności : kartka z dziejów krytyki literackiej w XIX wieku
Autorzy:
Rudkowska, Magdalena (1976- ). Autor
Tematy:
Dembowski, Edward (1822-1846)
Polska
Krytyka literacka
Literatura francuska
Sand, George (1804-1876). Sept cordes de la lyre
Poemat
Stylistyka
Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887)
Wiersze
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 21: Alegoria namiętności : kartka z dziejów krytyki literackiej w XIX wieku. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
List otwarty Leo Belmonta do Zdzisława Dębickiego : z tajemnic krytyki literackiej.
Autorzy:
Belmont, Leo (1865-1941)
Tematy:
Belmont, Leo (1865-1941). Messalina
Powieść polska - historia
Pokaż więcej
Data publikacji:
1930
Wydawca:
[Bydgoszcz] : nakł. aut. (Bydgoszcz : A. Dittmann)
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 24: List otwarty Leo Belmonta do Zdzisława Dębickiego : z tajemnic krytyki literackiej.. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Tytuł:
Przeczytać duszę - założenia krytyki literackiej Rafała Marcelego Blütha
Autorzy:
Szczepan-Wojnarska, Anna M.
Tematy:
Rafał Marceli Blüth
Pokaż więcej
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 25: Przeczytać duszę - założenia krytyki literackiej Rafała Marcelego Blütha. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Świat młodopolskiej krytyki
Teksty Drugie Nr 4 (1998)
Autorzy:
Gutowski, Wojciech
Data publikacji:
1998
Wydawca:
IBL PAN
Dostawca treści:
RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Pozycja nr 26: Świat młodopolskiej krytyki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Tytuł:
Starożytne dzieje biblijne w świetle dokumentów najdawniejszych Wschodu, z uwzględnieniem krytyki literackiej
Autorzy:
Michalski, Wilhelm (1879-1943)
Tematy:
Biblia
Pokaż więcej
Data publikacji:
1912
Wydawca:
Kraków [Stradom] : Ks. Misjonarze (Kraków : Druk. Związkowa)
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 27: Starożytne dzieje biblijne w świetle dokumentów najdawniejszych Wschodu, z uwzględnieniem krytyki literackiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Tytuł:
Walka o mitologję : epizod z dziejów krytyki literackiej w Polsce w XVIII
Autorzy:
Gubrynowicz, Bronisław (1870-1933)
Tematy:
Tematy i motywy
Mitologia - w literaturze
Krytyka literacka polska - historia
Literatura
Pokaż więcej
Data publikacji:
1927
Wydawca:
Warszawa : [s.n.] (Warszawa : M. Arct)
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 28: Walka o mitologję : epizod z dziejów krytyki literackiej w Polsce w XVIII. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Tytuł:
Walka o mitologję : epizod z dziejów krytyki literackiej w Polsce w XVIII
Autorzy:
Gubrynowicz, Bronisław (1870-1933)
Tematy:
Tematy i motywy
Mitologia - w literaturze
Krytyka literacka polska - historia
Literatura
Pokaż więcej
Data publikacji:
1927
Wydawca:
Warszawa : [s.n.] (Warszawa : M. Arct)
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 29: Walka o mitologję : epizod z dziejów krytyki literackiej w Polsce w XVIII. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Tytuł:
Poetyka Filipa Neryusza Golańskiego : studyum z dziejów krytyki literackiej w Polsce
Autorzy:
Zaleski, Bronisław (ca 1819-1880)
Data publikacji:
1918
Wydawca:
Fribourg : [s.n.] (Fribourg : Impr. de l'Oeuvre de Saint Paul)
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 30: Poetyka Filipa Neryusza Golańskiego : studyum z dziejów krytyki literackiej w Polsce. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Tytuł:
Jaka epistema? : o metodzie, kryteriach i przesłankach filozoficznych krytyki literackiej "trójcy powieściopisarzy" okresu pozytywizmu
Autorzy:
Sobieraj, Tomasz (filolog)
Tematy:
Prus, Bolesław (1847-1912)
Krytyka literacka polska - historia
Orzeszkowa, Eliza (1841-1910)
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Pokaż więcej
Data publikacji:
2009
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 33: Jaka epistema? : o metodzie, kryteriach i przesłankach filozoficznych krytyki literackiej "trójcy powieściopisarzy" okresu pozytywizmu. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Czy Nałkowska tworzy literaturę kobiecą? : z dylematów polskiej krytyki literackiej przełomu XIX i XX w.
Autorzy:
Górny, Justyna
Tematy:
Nałkowska, Zofia (1884-1954)
Krytyka literacka polska - historia
Powieść polska - historia
Literatura kobieca - historia - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
2006
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 34: Czy Nałkowska tworzy literaturę kobiecą? : z dylematów polskiej krytyki literackiej przełomu XIX i XX w.. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Koncepcja artysty i konflikt pokoleniowy w "Liście do Pizonów" Horacego : glosa do antycznej krytyki literackiej
Autorzy:
Kopek, Wojciech. Autor
Tematy:
Tematy i motywy
Konflikt pokoleń
Artyści
Literatura łacińska
Horacy (65-8 p.n.e). Epistula ad Pisones
Krytycy literaccy
Listy
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Dostawca treści:
Academica
Pozycja nr 36: Koncepcja artysty i konflikt pokoleniowy w "Liście do Pizonów" Horacego : glosa do antycznej krytyki literackiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz